ISO 10312 Không khí xung quanh và phân tích sợi amiăng

Xét nghiệm môi trường

ISO 10312 Không khí xung quanh và phân tích sợi amiăng

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm được công nhận trong phạm vi ISO 10312, Không khí xung quanh - Xác định sợi amiăng - Phương pháp hiển vi điện tử truyền trực tiếp. Phương pháp thử nghiệm này quy định một phương pháp tham chiếu sử dụng kính hiển vi điện tử truyền qua để xác định các sợi và cấu trúc amiăng trong không khí trong nhiều điều kiện không khí xung quanh, bao gồm cả môi trường bên trong của các tòa nhà và để đánh giá chi tiết các cấu trúc amiăng trong bất kỳ bầu khí quyển nào. Phương pháp này cho phép xác định (các) loại sợi amiăng có mặt và cũng bao gồm việc đo chiều dài, chiều rộng và tỷ lệ co của cấu trúc amiăng. Phương pháp này không thể phân biệt giữa các sợi riêng lẻ của amiăng và các mảnh kéo dài (mảnh phân cắt và các hạt nhọn) với các chất tương tự không phải amiăng của cùng một khoáng chất amphibole.

ISO 10312 Không khí xung quanh và phân tích sợi amiăng

Phân tích này bao gồm phép đo chiều dài, chiều rộng và tỷ lệ khía cạnh của cấu trúc amiăng, được áp dụng để xác định amiăng trong không khí trong nhiều điều kiện không khí xung quanh, bao gồm cả bầu không khí bên trong của các tòa nhà và để đánh giá chi tiết về bất kỳ bầu khí quyển nào. Vì bằng chứng y tế tốt nhất hiện có cho thấy rằng nồng độ sợi bằng số và kích thước sợi là các thông số liên quan để đánh giá các nguy cơ về hô hấp, nên đếm sợi là cách tiếp cận hợp lý duy nhất.

Hầu hết các sợi trong môi trường xung quanh không phải là amiăng và do đó sợi cần phải được xác định. Nhiều sợi amiăng trong không khí trong môi trường xung quanh có đường kính dưới giới hạn phân giải của kính hiển vi quang học. Tài liệu này dựa trên kính hiển vi điện tử truyền qua, kỹ thuật duy nhất có độ phân giải đủ để cho phép phát hiện các sợi nhỏ và hiện có thể xác định chính xác phần lớn các sợi amiăng riêng lẻ. Amiăng trong không khí thường được tìm thấy dưới dạng hỗn hợp của các sợi đơn và các cấu trúc kết tụ phức tạp hơn, có thể kết tụ hoặc không kết tụ với các hạt khác.

Các sợi lơ lửng trong môi trường xung quanh thường có thể được xác định một cách chắc chắn nếu thực hiện đủ nỗ lực đo lường. Tuy nhiên, nếu từng sợi được xác định theo cách này, việc phân tích sẽ trở nên cực kỳ tốn kém. Do sự thiếu sót của thiết bị hoặc bản chất của hạt, một số sợi không thể được xác định một cách tích cực là amiăng, mặc dù tất cả các phép đo đều chỉ ra rằng nó có thể là amiăng. Do đó, các yếu tố chủ quan góp phần vào phép đo này và kết quả là cần phải mô tả rất chính xác quy trình để xác định và đánh số sợi amiăng. Phương pháp nêu trong tài liệu này được thiết kế để đưa ra lời giải thích tốt nhất có thể về bản chất, nồng độ số và kích thước của các hạt chứa amiăng được tìm thấy trong mẫu không khí. Tiêu chuẩn này yêu cầu sử dụng một quy trình rất chi tiết và hợp lý để giảm bớt các khía cạnh chủ quan của phép đo. Phương pháp ghi dữ liệu được nêu trong các thử nghiệm này được thiết kế để cho phép đánh giá lại dữ liệu đếm cấu trúc khi xuất hiện bằng chứng y tế mới. Tất cả các kỹ thuật chuẩn bị mẫu hiện hành dẫn đến một số thay đổi của hạt trong không khí. Ngay cả việc thu thập các hạt từ phân tán ba chiều trong không khí vào bề mặt bộ lọc hai chiều có thể được coi là một sửa đổi của hạt và một số hạt trong hầu hết các mẫu được thay thế bằng quy trình chuẩn bị mẫu. Tuy nhiên, các quy trình nêu trong tài liệu này được thiết kế để giảm thiểu sự xuống cấp của vật liệu dạng hạt được thu thập và tác động của những sự suy thoái này có thể được đánh giá.

Phương pháp thử nghiệm này mô tả phương pháp phân tích đối với một bộ lọc không khí đơn lẻ. Tuy nhiên, một trong những lỗi tiềm ẩn lớn nhất trong việc xác định đặc tính của amiăng trong môi trường xung quanh liên quan đến sự thay đổi giữa các mẫu lọc. Vì vậy, cần thiết kế sơ đồ lấy mẫu lặp lại để xác định độ chính xác và độ chính xác của tài liệu này.

Các phương pháp thử nghiệm khác của chúng tôi.

  • ASTM D6281 - Phương pháp thử tiêu chuẩn cho nồng độ amiăng trong không khí trong môi trường xung quanh và trong nhà được xác định bằng phương pháp hiển vi điện tử truyền qua chuyển trực tiếp (TEM)
  • ISO 13794 - Không khí xung quanh - Xác định sợi amiăng - Phương pháp hiển vi điện tử truyền chuyển gián tiếp
  • ISO 15932 - Phân tích vi tia - Kính hiển vi điện tử phân tích

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.