Kiểm tra quần áo bảo hộ

Kiểm tra quần áo bảo hộ

Thử nghiệm quần áo bảo hộ là để đảm bảo rằng các loại quần áo bảo hộ khác nhau được an toàn và bảo vệ người dùng như mong đợi. Quần áo bảo hộ là quần áo nhằm bảo vệ những người mặc chúng khỏi bị thương hoặc các rủi ro liên quan đến sức khỏe khác. Thử nghiệm quần áo bảo hộ là một yêu cầu pháp lý ở nhiều quốc gia.

Kiểm tra quần áo bảo hộ

Các thử nghiệm quần áo bảo hộ rất đa dạng tùy thuộc vào mục đích sử dụng của quần áo và các rủi ro tiềm ẩn cho người dùng. Một số loại thử nghiệm đặc biệt bao gồm:

 • Kháng sinh học (xét nghiệm thâm nhập, xét nghiệm kháng khuẩn và kháng khuẩn)
 • Kháng hóa chất (xét nghiệm thâm nhập hóa học và thâm nhập)
 • Nhóm bảo vệ (xét nghiệm kháng thuốc văng hóa chất, hơi hoặc lỏng của tất cả các hệ thống bảo vệ cơ thể)
 • Bảo vệ tác động (mũ bảo hiểm thể thao và mũ chuyên nghiệp và kiểm tra thiết bị bảo vệ cơ thể)
 • Bảo vệ tay và giày (kiểm tra găng tay và giày được sử dụng trong môi trường làm việc nguy hiểm)
 • Thiết bị chống rơi (dây đai và kiểm tra định vị cáp cơ thể)

Hàng dệt được sử dụng cho quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân, như quần áo cảnh báo tầm nhìn cao, quần áo bảo hộ cho lính cứu hỏa, quần áo bảo vệ nhiệt, quần áo bảo hộ thời tiết và lạnh và găng tay bảo hộ, phải vượt qua nhiều khó khăn trước khi được phép sử dụng.

Điều này bao gồm quần áo an toàn hàn, quần áo chống tia cực tím, quần áo chống cắt, bảo vệ đầu gối hoặc quần áo bảo vệ khỏi điện tĩnh và các rủi ro nhiệt của hồ quang điện.

Khi tiến hành các thử nghiệm này, điều quan trọng là phải biết các yêu cầu pháp lý và các thông số thử nghiệm cần thiết cho quần áo bảo hộ và đánh giá chúng để đảm bảo hiệu suất sản phẩm tối ưu.

Các thử nghiệm trung lập và độc lập được thực hiện bởi các tổ chức được ủy quyền để xác định xem các sản phẩm này có đáp ứng các yêu cầu quy định hay không, đồng thời tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng.

Một vài thử nghiệm quần áo bảo hộ được thực hiện bởi tổ chức của chúng tôi là:

 • TS EN 1073-2 Quần áo bảo hộ chống ô nhiễm phóng xạ
 • TS EN 14126 Họ sẽ mặc quần áo bảo hộ chống lại các tác nhân lây nhiễm.
 • EN 32781 Quần áo bảo hộ chống thuốc trừ sâu
 • TS EN 13034 Họ sẽ mặc quần áo bảo hộ chống lại hóa chất lỏng.
 • TS EN ISO 13982-1 Quần áo bảo hộ được sử dụng chống lại các hạt rắn
 • TS EN 14605 Họ sẽ mặc quần áo bảo hộ chống lại hóa chất lỏng.
 • TS EN ISO 14116 Họ sẽ mặc quần áo bảo hộ chống nóng và lửa.
 • TS EN 61482-1-2 Họ sẽ mặc quần áo bảo hộ chống lại các nguy cơ nhiệt phát sinh từ hồ quang điện.
 • TS EN ISO 11612 Họ sẽ mặc quần áo bảo hộ chống nóng và lửa.
 • TS EN ISO 11611 Quần áo bảo hộ được sử dụng trong hàn và các quy trình liên quan

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.

WhatsApp