EN 17092-2 Quần áo bảo hộ cho người đi xe máy - Phần 2: Yêu cầu đối với quần áo loại AAA

Thử nghiệm thiết bị bảo vệ xe máy

EN 17092-2 Quần áo bảo hộ cho người đi xe máy - Phần 2: Yêu cầu đối với quần áo loại AAA

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn EN 17092-2. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với quần áo bảo hộ loại AAA cho người đi mô tô: quần áo bảo hộ nhằm cung cấp cho người mặc khả năng bảo vệ hạn chế chống mài mòn và chấn thương do va đập. Áp dụng cho quần áo bảo hộ đi xe máy trên đường.

EN 17092-2 Quần áo bảo hộ cho người đi xe máy - Phần 2: Yêu cầu đối với quần áo loại AAA

Hàng may mặc cấp AAA cung cấp khả năng bảo vệ chống va đập và mài mòn bằng cách sử dụng vật liệu và kết cấu đáp ứng các yêu cầu cao hơn so với hàng may mặc được đề cập trong phần 3 và 4 của loạt tiêu chuẩn này.

Hàng may mặc loại AA cung cấp khả năng bảo vệ chống va đập và mài mòn bằng cách sử dụng vật liệu và kết cấu đáp ứng các yêu cầu cao hơn hàng may mặc được đề cập trong phần 3 của loạt tiêu chuẩn này.

Điều này không áp dụng cho trang phục của người lái xe mô tô trong các sự kiện thi đấu đua xe thể thao do cơ quan xử phạt hoặc trang phục của người điều khiển mô tô tổ chức, trừ khi trang phục dành cho lái xe địa hình được cho là có khả năng chống va đập chịu tải.

Quần áo được xếp hạng AAA thường bảo vệ khỏi rủi ro của nhiều hoạt động cưỡi ngựa và có thể bị phạt cao hơn về mặt công thái học và trọng lượng so với quần áo được xếp hạng AA.

EUROLAB, với hơn 25 năm kinh nghiệm, các phòng thí nghiệm hiện đại được công nhận và đội ngũ chuyên gia, giúp bạn có được kết quả chính xác và nhanh chóng.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.