Các thử nghiệm tương thích của mặt nạ phòng độc

Các thử nghiệm tương thích của mặt nạ phòng độc

Thiết bị thở là một thiết bị bảo vệ che mũi và miệng hoặc toàn bộ khuôn mặt để bảo vệ người đeo trước môi trường thời tiết nguy hiểm. Một số mặt nạ là một nửa mặt nạ vừa khít với mặt và che miệng và mũi. Những mặt nạ này che mặt từ chân tóc đến dưới cằm. Một số mặt nạ là mặt nạ đầy đủ trong hình dạng của một chiếc mũ bảo hiểm che kín đầu hoàn toàn.

Các thử nghiệm tương thích của mặt nạ phòng độc

Ngoài ra, có hai nhóm mặt nạ phòng độc lớn về mặt hoạt động. Một nhóm mặt nạ là mặt nạ giúp loại bỏ bụi bẩn trong không khí và cung cấp cho người dùng không khí trong lành. Một nhóm mặt nạ là mặt nạ cung cấp không khí trong lành từ một nguồn không bị ô nhiễm. Nói chung, loại khẩu trang thứ hai này được sử dụng cho các phơi nhiễm rất nguy hiểm.

Mục đích chính của việc sử dụng mặt nạ phòng độc là để tránh tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm với con người, bụi bẩn, khói, khí, hơi hoặc thuốc xịt.

Nhiều tiêu chuẩn đã được phát triển bởi các tổ chức trong và ngoài nước mô tả các tính năng của mặt nạ phòng độc, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí đánh dấu.

Một vài thử nghiệm tương thích thiết bị hô hấp do tổ chức EUROLAB của chúng tôi cung cấp là:

  • TS EN 269 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Mặt nạ phòng độc được sử dụng với máy hút mùi, chạy bằng nguồn điện (có pin) và cung cấp không khí trong lành với vòi
  • TS EN 402 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Thiết bị thở theo kiểu mở theo nhu cầu được điều khiển bằng phổi với mặt nạ đầy đủ hoặc cụm ống ngậm sử dụng khí nén - Để thoát hiểm
  • TS EN 137 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Thiết bị thở khí nén khép kín
  • TS EN 1146 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Thiết bị thở khí nén khép kín có nắp thoát hiểm
  • TS EN 12083 Khẩu trang bảo vệ - Kỹ thuật thở ống (bộ lọc không mặt nạ) - Bộ lọc bụi, bộ lọc khí và bộ lọc kết hợp
  • TS EN 12942 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Thiết bị lọc hỗ trợ điện với mặt nạ đầy đủ, mặt nạ nửa mặt nạ hoặc mặt nạ quý
  • TS EN 132 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Điều khoản, mô tả và chữ tượng hình
  • TS EN 134 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Danh pháp của các thành phần
  • TS EN 135 Thiết bị hô hấp - Danh sách các thuật ngữ tương đương
  • TS 6781 EN ISO 4135 Thiết bị gây mê và thở - Điều khoản và định nghĩa

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.

WhatsApp