Xét nghiệm Thiết bị Bảo vệ Hô hấp

Xét nghiệm Thiết bị Bảo vệ Hô hấp

Có hai loại thiết bị bảo vệ hô hấp chủ yếu dựa trên nguyên tắc bảo vệ:

Xét nghiệm Thiết bị Bảo vệ Hô hấp

 • Mặt nạ thở hoặc thiết bị lọc (như bộ lọc, bộ lọc khí, bộ lọc kết hợp, mặt nạ nửa lọc)
 • Thiết bị thở hoặc thiết bị cách ly (như thiết bị thở độc lập mạch hở và mạch kín, thiết bị thở dòng nén)

Mặt nạ phòng độc được thiết kế để lọc hoặc làm sạch một số không khí bị ô nhiễm trước khi hít vào. Những mặt nạ phòng độc này không phù hợp trong môi trường thiếu oxy, tức là khi nồng độ oxy giảm xuống dưới 19%.

Thiết bị thở truyền không khí thoáng khí đến người dùng từ một nguồn độc lập, chẳng hạn như bình khí nén hoặc đường nén. Thiết bị thở được thiết kế để sử dụng trong môi trường thiếu oxy (nồng độ oxy dưới 19%).

Phân loại chung của thiết bị bảo vệ hô hấp như sau:

 • Mặt nạ phòng độc: Các chất gây ô nhiễm trong không khí môi trường làm việc được lọc trước khi người dùng hít vào. Ví dụ, một nửa mặt nạ với bộ lọc, mặt nạ đầy đủ với bộ lọc và mặt nạ thở điện.
 • Thiết bị thở: Cung cấp không khí thở không bị nhiễm bẩn từ nguồn độc lập. Ví dụ, mặt nạ phòng độc khí nén hoặc thiết bị thở độc lập đường cố định.

Khẩu trang dùng một lần thường được gọi là thiết bị lọc cho các bộ phận trên khuôn mặt. Nó bao gồm phần lớn vật liệu lọc. Các mặt nạ này phải tuân theo tiêu chuẩn EN 149 và được phân loại là FFP1, FFP2 và FFP3 để tăng hiệu quả lọc.

Tất cả các thiết bị bảo vệ hô hấp để vào các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong quy định pháp lý 2016/425 / EU về thiết bị bảo vệ cá nhân. Quy định pháp lý trong câu hỏi giới thiệu một hệ thống kiểm soát và cân bằng đảm bảo an ninh cho các công ty, nhà phân phối, nhà nhập khẩu và phòng thử nghiệm sản xuất thiết bị bảo vệ cá nhân ngày càng toàn cầu.

Các thử nghiệm thiết bị bảo vệ hô hấp chính được thực hiện bởi tổ chức của chúng tôi bao gồm:

 • Công suất lọc khí (EN 14387)
 • Hiệu quả lọc hạt, natri clorua (NIOSH STP)
 • Sự thâm nhập của bộ lọc hạt (EN 13274-7 và ISO 16900-3)
 • Khẩu trang y tế, hiệu quả lọc vi khuẩn (EN 14683)
 • Tuổi thọ của bộ lọc khí (NIOSH STP)
 • Hơi thở kháng, dòng tĩnh và động
 • Không gian chết carbon dioxide sử dụng tiêu chuẩn chuyển giao
 • Công suất lọc khí (ISO 16900-4)

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.

WhatsApp