EN 1835 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Mặt nạ phòng độc bằng khí nén có mũ bảo hiểm hoặc mũ đội đầu

Xét nghiệm Thiết bị Bảo vệ Hô hấp

EN 1835 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Mặt nạ phòng độc bằng khí nén có mũ bảo hiểm hoặc mũ đội đầu

EUROLAB, với các phòng thí nghiệm hiện đại được công nhận và đội ngũ chuyên gia, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm chính xác và nhanh chóng trong phạm vi thử nghiệm EN 1835. Tiêu chuẩn châu Âu này quy định các yêu cầu tối thiểu đối với thiết bị thở dòng khí nén hạng nhẹ có mũ bảo hiểm hoặc mũ bảo hiểm được thiết kế để sử dụng trong khí quyển, hạt hoặc khí quyển bị ô nhiễm kết hợp.

EN 1835 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Mặt nạ phòng độc bằng khí nén có mũ bảo hiểm hoặc mũ đội đầu

Loại thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong điều kiện vận hành khi nguy cơ hư hỏng ống cấp khí nén thấp. Không bao gồm thiết bị thoát hiểm và thiết bị lặn và thiết bị được sử dụng trong các hoạt động nổ mìn mài mòn. Các thử nghiệm hiệu suất trong phòng thí nghiệm và thực tế được bao gồm để đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu.

EN 1835 là một tiêu chuẩn Châu Âu về các thiết bị bảo vệ hệ hô hấp, đặc biệt là thiết bị thở dòng khí nén nhẹ kết hợp với mũ bảo hiểm hoặc mũ trùm đầu. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu, quy trình kiểm tra và tiêu chí đánh dấu đối với các thiết bị đó.

Tiêu chuẩn này tập trung vào thiết bị bảo vệ hệ hô hấp dựa vào nguồn cung cấp khí nén liên tục cho người dùng thông qua một ống hoặc đường dây nối với nguồn không khí từ xa. Những thiết bị như vậy được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau, nơi cần cung cấp không khí sạch và thoáng khí.

EN 1835 xác định các yêu cầu cụ thể mà các thiết bị thở dòng khí nén hạng nhẹ này phải đáp ứng để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Một số khía cạnh quan trọng được đề cập trong tiêu chuẩn là:

  • Thiết kế và xây dựng: Tiêu chuẩn quy định các tính năng thiết kế và yêu cầu xây dựng của thiết bị, bao gồm mũ bảo hiểm hoặc mũ đội đầu, mũ trùm đầu, kết nối và van. Nó đảm bảo rằng thiết bị được thiết kế và sản xuất để cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho người dùng.
  • Yêu cầu về hiệu suất: EN 1835 chỉ định các tiêu chí về hiệu suất mà thiết bị phải đáp ứng, chẳng hạn như tốc độ dòng khí tối thiểu, yêu cầu về áp suất và khả năng tương thích với một số thiết bị bảo vệ hô hấp. Những yêu cầu này đảm bảo rằng thiết bị cung cấp nguồn không khí thở đầy đủ và nhất quán cho người dùng.
  • Quy trình kiểm tra: Tiêu chuẩn cung cấp các phương pháp và quy trình kiểm tra để đánh giá hiệu suất và độ an toàn của thiết bị. Các thử nghiệm này có thể bao gồm đánh giá luồng không khí, áp suất, sức cản của hơi thở và các thông số liên quan khác. Các thử nghiệm được thực hiện để xác minh sự phù hợp với các yêu cầu quy định.
  • Đánh dấu và dán nhãn: EN 1835 cũng bao gồm các hướng dẫn về đánh dấu và dán nhãn thiết bị để cung cấp cho người dùng thông tin cần thiết như thông tin chi tiết về nhà sản xuất, kiểu sản phẩm và các cảnh báo an toàn liên quan hoặc hướng dẫn sử dụng.

Việc tuân thủ EN 1835 đảm bảo rằng thiết bị thở dòng khí nén hạng nhẹ kết hợp với mũ bảo hiểm hoặc mũ trùm đầu đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất và an toàn cần thiết. Điều này hỗ trợ sự an toàn và sức khỏe của người lao động bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn và sử dụng các thiết bị bảo vệ đường hô hấp phù hợp trong nhiều ngành công nghiệp.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 1835. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.

WhatsApp