NF S76-052 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Mặt nạ che toàn bộ mặt - Thiết bị lọc có hỗ trợ nguồn bao gồm Mặt nạ nửa mặt hoặc Mặt nạ một phần tư

Xét nghiệm Thiết bị Bảo vệ Hô hấp

NF S76-052 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Mặt nạ che toàn bộ mặt - Thiết bị lọc có hỗ trợ nguồn bao gồm Mặt nạ nửa mặt hoặc Mặt nạ một phần tư

EUROLAB, với các phòng thí nghiệm hiện đại được công nhận và đội ngũ chuyên gia, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm chính xác và nhanh chóng trong phạm vi thử nghiệm NF S76-052. Tiêu chuẩn NF S76-052 đề cập đến tiêu chuẩn quốc gia của Pháp về thiết bị bảo vệ đường hô hấp được gọi là "Thiết bị lọc có hỗ trợ năng lượng bao gồm mặt nạ che kín mặt, mặt nạ nửa mặt hoặc mặt nạ một phần tư - Yêu cầu, thử nghiệm, đánh dấu". Tiêu chuẩn này đưa ra các đặc điểm và tiêu chí mà các thiết bị đó phải đáp ứng để mang lại khả năng bảo vệ hô hấp hiệu quả cho người dùng.

NF S76-052 Thiết bị bảo vệ hô hấp - Mặt nạ che toàn bộ mặt - Thiết bị lọc có hỗ trợ nguồn bao gồm Mặt nạ nửa mặt hoặc Mặt nạ một phần tư

Tiêu chuẩn này bao gồm các thiết bị lọc có hỗ trợ bằng điện với mặt nạ che kín mặt, nửa mặt hoặc một phần tư mặt nạ. Các thiết bị này được thiết kế để bảo vệ người dùng khỏi các chất độc hại khác nhau trong không khí.

NF S76-052 chỉ định các yêu cầu cơ bản mà các thiết bị lọc có hỗ trợ nguồn điện phải đáp ứng. Những yêu cầu này bao gồm các yếu tố như lực cản thở, hiệu quả lọc, trường quan sát, băng đô, hiệu suất của van thở ra, v.v.

Tiêu chuẩn xác định các phương pháp và quy trình kiểm tra cụ thể để đánh giá sự phù hợp của các thiết bị với các yêu cầu đã thiết lập. Các thử nghiệm này có thể bao gồm đánh giá khả năng chống thở của thiết bị, rò rỉ bên trong, khả năng tương thích với các thiết bị bảo vệ cá nhân khác, v.v.

NF S76-052 cung cấp hướng dẫn đánh dấu và dán nhãn các thiết bị lọc có hỗ trợ nguồn điện. Điều này bao gồm thông tin như tên hoặc logo của nhà sản xuất, kiểu hoặc loại thiết bị, lớp lọc, tiêu chuẩn áp dụng và thông tin liên quan khác.

Mặc dù bản tóm tắt này cung cấp hiểu biết chung về tiêu chuẩn, điều quan trọng cần lưu ý là nó có thể không chứa tất cả các yêu cầu chi tiết, phương pháp kiểm tra hoặc thông số kỹ thuật đánh dấu được chỉ định trong NF S76-052. Bạn nên tham khảo các tài liệu chính thức hoặc tìm kiếm hướng dẫn từ các cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức chứng nhận có liên quan để đảm bảo tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm NF S76-052. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.

WhatsApp