Thiết bị thở bảo vệ TS 8185 - Kiểm tra bộ lọc khí và bộ lọc kết hợp

Xét nghiệm Thiết bị Bảo vệ Hô hấp

Thiết bị thở bảo vệ TS 8185 - Kiểm tra bộ lọc khí và bộ lọc kết hợp

EUROLAB, với các phòng thí nghiệm hiện đại được công nhận và đội ngũ chuyên gia, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm chính xác và nhanh chóng trong phạm vi thử nghiệm TS 8185. TS 8185 là tiêu chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ xác định các yêu cầu, thử nghiệm và đánh dấu cho bộ lọc khí và bộ lọc kết hợp được sử dụng trong các thiết bị bảo vệ đường hô hấp. Các bộ lọc này được thiết kế để loại bỏ các khí và hơi độc hại khỏi không khí trước khi người dùng hít vào.

Thiết bị thở bảo vệ TS 8185 - Kiểm tra bộ lọc khí và bộ lọc kết hợp

Tiêu chuẩn xác định các yêu cầu khác nhau đối với bộ lọc khí và bộ lọc kết hợp, bao gồm hiệu quả lọc, giảm áp suất và khả năng chống ẩm và nhiệt. Bộ lọc phải có khả năng loại bỏ ít nhất 99% các loại khí và hơi được chỉ định ra khỏi không khí và không được gây giảm áp suất quá mức gây khó thở cho người dùng. Chúng cũng phải có khả năng chịu được tiếp xúc với độ ẩm và nhiệt độ cao mà không bị suy giảm hiệu suất.

Ngoài ra, tiêu chuẩn quy định các phương pháp thử nghiệm khác nhau để đánh giá hiệu suất của bộ lọc khí và bộ lọc kết hợp. Các thử nghiệm này bao gồm các phép đo hiệu quả lọc của bộ lọc, giảm áp suất và khả năng chống ẩm và nhiệt. Các bộ lọc cũng phải vượt qua các bài kiểm tra để đảm bảo chúng có thể chịu được việc tiếp xúc với một số loại khí và hơi nhất định mà không bị suy giảm hiệu suất.

Cuối cùng, tiêu chuẩn quy định các yêu cầu để đánh dấu bộ lọc khí và bộ lọc kết hợp, phải bao gồm thông tin về nhà sản xuất, loại và loại bộ lọc cũng như giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép đối với khí và hơi mà bộ lọc được thiết kế để bảo vệ.

Nhìn chung, TS 8185 cung cấp một bộ yêu cầu, thử nghiệm và đánh dấu toàn diện cho bộ lọc khí và bộ lọc kết hợp được sử dụng trong các thiết bị bảo vệ đường hô hấp, đảm bảo rằng các bộ lọc này đáng tin cậy và hiệu quả trong việc bảo vệ người dùng khỏi khí và hơi độc hại.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm TS 8185. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.

WhatsApp