16 CFR Phần 1250 Thử nghiệm về An toàn của Đồ chơi

Kiểm tra an toàn sản phẩm

16 CFR Phần 1250 Thử nghiệm về An toàn của Đồ chơi

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn 16 CFR Phần 1250. Tiêu chuẩn này thiết lập một tiêu chuẩn an toàn sản phẩm tiêu dùng bắt buộc ASTM F963 đối với đồ chơi.

16 CFR Phần 1250 Thử nghiệm về An toàn của Đồ chơi

Theo 16 CFR 1250, đồ chơi phải tuân theo các quy định của ASTM F963-16. Tuy nhiên, mục 2008 (a) của Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng 106 (CPSIA), mục 4.2 (Tính dễ bắt lửa) và Phụ lục 5 (Quy trình kiểm tra tính dễ cháy đối với chất rắn và đồ chơi mềm) hoặc việc sửa đổi hoặc bọc lại ASTM F963 theo bất kỳ điều khoản nào. Bất kỳ điều khoản nào trình bày lại hoặc bao gồm tiêu chuẩn bắt buộc hiện có hoặc điều cấm được tuyên bố bởi ủy ban hoặc quy chế, hoặc quy định do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) ban hành, hoặc bất kỳ quy định nào do FDA thực thi đều không bắt buộc.

Nếu phòng thí nghiệm đã được CPSC chấp nhận cho các phần tương tự trong ASTM F963-11, CPSC sẽ chấp nhận các thử nghiệm để hỗ trợ chứng nhận sản phẩm cho các phần trong ASTM F963-16. Các phòng thử nghiệm thực hiện các thử nghiệm để hỗ trợ chứng nhận sản phẩm theo ASTM F963-16 phải hiển thị “ASTM F963-16” và số bộ phận cụ thể trong tiêu chuẩn mà sản phẩm được đánh giá trong báo cáo thử nghiệm của họ.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm 16 CFR Phần 1250. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.