Tiêu chuẩn kiểm tra độ bền màu ánh sáng AATCC 16

Kiểm tra an toàn sản phẩm

Tiêu chuẩn kiểm tra độ bền màu ánh sáng AATCC 16

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn AATCC 16. Phương pháp thử này cung cấp các nguyên tắc và quy trình chung hiện đang được sử dụng để xác định độ bền màu của vật liệu dệt với ánh sáng.

Tiêu chuẩn kiểm tra độ bền màu ánh sáng AATCC 16

Các tùy chọn thử nghiệm được mô tả có thể áp dụng cho chất tạo màu, hoàn thiện và xử lý áp dụng cho tất cả các loại hàng dệt và vật liệu dệt.

Các tùy chọn kiểm tra bao gồm:

  • Đèn hồ quang carbon trong nhà, ánh sáng liên tục
  • Đèn hồ quang carbon trong nhà, ánh sáng thay thế và bóng tối
  • Đèn hồ quang Xenon, Ánh sáng liên tục, Tùy chọn bảng màu đen
  • Đèn hồ quang Xenon, ánh sáng thay thế và bóng tối
  • Đèn hồ quang Xenon, Ánh sáng liên tục, Tùy chọn tiêu chuẩn màu đen
  • Ánh sáng mặt trời phía sau kính

Việc sử dụng các tùy chọn kiểm tra này không ngụ ý, rõ ràng hay nói cách khác, là một bài kiểm tra cấp tốc cho một ứng dụng cụ thể. Mối quan hệ giữa bất kỳ thử nghiệm độ bền ánh sáng nào và độ phơi sáng thực tế đang sử dụng phải được các bên ký kết xác định và thống nhất.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm AATCC 16. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.