Thử nghiệm cháy AS 1530 cho vật liệu xây dựng

Kiểm tra an toàn sản phẩm

Thử nghiệm cháy AS 1530 cho vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn thử nghiệm AS 1530 cung cấp các phương pháp xác định tính năng của các bộ phận kết cấu bên ngoài khi tiếp xúc với nhiệt bức xạ, than hồng và các mảnh vụn cháy. Các phương pháp này không mô phỏng sự chìm của ngọn lửa từ phía trước đám cháy hoặc các vật thể cháy lớn như các tòa nhà đang cháy khác hoặc các cây và bụi cô lập liền kề.

Thử nghiệm cháy AS 1530 cho vật liệu xây dựng

Mức độ tiếp xúc nhiệt bức xạ cao nhất phụ thuộc vào khoảng cách của tòa nhà với mặt tiền có khả năng cháy, mức độ nghiêm trọng của đám cháy và kích thước của tấm chắn. Mức đỉnh có thể dựa trên việc phân tích một vị trí cụ thể từ các nguyên tắc đầu tiên hoặc phân loại vị trí theo các phương pháp đơn giản được nêu trong AS 3959.

Kết quả của các thử nghiệm cháy có thể được sử dụng để đánh giá trực tiếp nguy cơ cháy, nhưng cần phải thừa nhận rằng không có phương pháp thử đơn lẻ nào cung cấp đánh giá đầy đủ về nguy cơ cháy trong mọi điều kiện cháy.

Các thử nghiệm cháy này cung cấp dữ liệu về hiệu suất của một phần tử và hệ thống tòa nhà cụ thể và không cung cấp đánh giá tổng thể về hiệu suất của một loại vật liệu cụ thể.

AS 1530 Phần thử nghiệm cháy cho vật liệu xây dựng

AS 1530 - Phương pháp thử lửa trên vật liệu xây dựng, thành phần và kết cấu

AS / NZS 1530 Phần 1: Phương pháp thử lửa trên vật liệu, thành phần và kết cấu xây dựng - Thử nghiệm tính dễ cháy cho vật liệu

AS / NZS 1530 Phần 2: Phương pháp thử lửa trên vật liệu xây dựng, thành phần và kết cấu - Thử nghiệm tính dễ cháy của vật liệu

AS / NZS 1530 Phần 3: Phương pháp thử lửa trên vật liệu xây dựng, thành phần và kết cấu - Xác định sự bốc cháy đồng thời, sự lan truyền ngọn lửa - Sự tỏa nhiệt và thoát khói

AS / NZS 1530 Phần 4: Phương pháp thử lửa trên vật liệu xây dựng, thành phần và kết cấu - Thử nghiệm khả năng chống cháy của các bộ phận xây dựng

EUROLAB cung cấp các biện pháp an toàn về các mối nguy hiểm cụ thể trong ngành để bảo vệ các công ty khỏi các nguy cơ cháy nổ theo Thử nghiệm Cháy cho Vật liệu Xây dựng.

EUROLAB, với hơn 25 năm kinh nghiệm, các phòng thí nghiệm hiện đại được công nhận và đội ngũ chuyên gia, giúp bạn có được kết quả chính xác và nhanh chóng. Đừng ngần ngại liên hệ với phòng thí nghiệm của chúng tôi cho các yêu cầu thử nghiệm và chứng nhận của bạn.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.