Tiêu chuẩn thử nghiệm BS 476-21 để xác định khả năng chống cháy của các bộ phận chịu tải và vật liệu xây dựng

Kiểm tra an toàn sản phẩm

Tiêu chuẩn thử nghiệm BS 476-21 để xác định khả năng chống cháy của các bộ phận chịu tải và vật liệu xây dựng

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi tiêu chuẩn BS 476-21. BS 476-21 đã được chuẩn bị dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Tiêu chuẩn Phòng cháy và mô tả các quy trình xác định khả năng chống cháy của các phần tử chịu lực của công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn thử nghiệm BS 476-21 để xác định khả năng chống cháy của các bộ phận chịu tải và vật liệu xây dựng

Phần này của BS 476 mô tả các quy trình để xác định khả năng chống cháy của các bộ phận chịu lực của công trình xây dựng khi chịu các điều kiện về nhiệt và áp suất được quy định trong BS 476-20.

Phần này đưa ra các yêu cầu đối với việc lựa chọn mẫu hoặc thiết kế và xây dựng, các điều kiện chất tải và hạn chế, thiết bị, quy trình và tiêu chí áp dụng cho các mẫu chịu tải. Các phương pháp này có thể áp dụng cho dầm, cột, sàn, mái bằng và tường.

Các phương pháp xác định khả năng chịu lửa của các phần tử chịu lực có khả năng chịu lửa hữu hạn và các thành phần góp phần vào khả năng chịu lửa của kết cấu lần lượt được mô tả trong BS 476-21 và 23. Những thay đổi chung đối với các phương pháp được mô tả trong chương này so với BS 476-8 được mô tả trong lời nói đầu của BS 476-20.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm BS 476-21. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.