CEN TR 16918 Độ an toàn của đồ chơi - Kiểm tra hành vi bằng miệng của trẻ em khi tiếp xúc với đồ chơi

Kiểm tra an toàn sản phẩm

CEN TR 16918 Độ an toàn của đồ chơi - Kiểm tra hành vi bằng miệng của trẻ em khi tiếp xúc với đồ chơi

EUROLAB, với các phòng thí nghiệm được công nhận hiện đại và đội ngũ chuyên gia, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm chính xác và nhanh chóng trong phạm vi thử nghiệm CEN TR 16918. Tiêu chuẩn này trình bày kết quả của một nghiên cứu châu Âu về 'hành vi miệng của trẻ em khi tiếp xúc với đồ chơi'.

CEN TR 16918 Độ an toàn của đồ chơi - Kiểm tra hành vi bằng miệng của trẻ em khi tiếp xúc với đồ chơi

Nó cung cấp dữ liệu thống kê về thời gian và tần suất đưa đồ chơi vào miệng của trẻ dưới 36 tháng tuổi và dữ liệu ước tính về lượng thời gian trẻ dưới 36 tháng dành cho đồ chơi bằng miệng mỗi ngày.

Nó cũng cung cấp thông tin về:

  • Tài liệu tập trung vào hành vi bằng miệng của trẻ em, bao gồm các phương pháp luận thường được sử dụng và các kết quả chính;
  • Thiết kế và phương pháp nghiên cứu;
  • Dữ liệu về trẻ em và mẫu đồ chơi;
  • Các biểu mẫu được sử dụng trong thu thập dữ liệu.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm CEN TR 16918. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.