Kiểm tra an toàn sản phẩm

Thử nghiệm tiêu chuẩn EN 113-1 về độ bền của gỗ và các sản phẩm làm từ gỗ, Đánh giá hiệu quả diệt khuẩn của các chất bảo quản gỗ

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn thử nghiệm EN 113-1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hiệu quả của chất bảo quản gỗ được áp dụng cho gỗ bằng quy trình thâm nhập chống lại các vi khuẩn basidiomycetes phá hủy gỗ được nuôi cấy trên môi trường thạch chiết xuất mạch nha. Phương pháp này có thể được áp dụng cho các sản phẩm có công thức hoặc thành phần hoạt tính của chúng.

EN 113-1 Ahşap ve Ahşap Esaslı Ürünlerin Dayanıklılığı, Ahşap Koruyucuların Biyosidal Etkinliğinin Değerlendirilmesi için Standart Test

Tiêu chuẩn này mô tả một phương pháp thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cung cấp cơ sở để đánh giá hiệu quả của chất bảo quản gỗ chống lại các vi khuẩn basidiomycetes phá hủy gỗ. Sử dụng phương pháp này, có thể xác định chất tải mà trong các điều kiện thử nghiệm có thể được coi là được bảo vệ đầy đủ đối với gỗ đã ngâm tẩm của một loài nhạy cảm.

Phương pháp phòng thí nghiệm này cung cấp một tiêu chí để đánh giá hiệu quả của một sản phẩm và tiêu chí này nên được sử dụng để đánh giá hiệu quả có thể có của chất bảo quản, có tính đến các phương pháp ứng dụng có thể được sử dụng.

Các quy trình được mô tả trong phương pháp tiêu chuẩn này nhằm mục đích được thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo hoặc giám sát phù hợp.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 113-1. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.