EN 1176-2 Thiết bị sân chơi và lớp phủ bề mặt, Phần 2: Yêu cầu cụ thể bổ sung về an toàn và phương pháp thử đối với xích đu

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN 1176-2 Thiết bị sân chơi và lớp phủ bề mặt, Phần 2: Yêu cầu cụ thể bổ sung về an toàn và phương pháp thử đối với xích đu

EUROLAB, với các phòng thí nghiệm được công nhận hiện đại và đội ngũ chuyên gia, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm chính xác và nhanh chóng trong phạm vi thử nghiệm EN 1176-2. Tiêu chuẩn Châu Âu này quy định các yêu cầu an toàn bổ sung đối với xích đu dự định lắp đặt cố định cho trẻ em. Khi chức năng phát lại chính không bị lung lay, các yêu cầu liên quan của tiêu chuẩn này có thể được sử dụng khi thích hợp.

EN 1176-2 Thiết bị sân chơi và lớp phủ bề mặt, Phần 2: Yêu cầu cụ thể bổ sung về an toàn và phương pháp thử đối với xích đu

Khoảng sáng gầm xe tối thiểu cho xích đu dùng một lần phải là 350 mm ở vị trí nghỉ ngơi. Đối với ghế rocker nhóm, khoảng sáng gầm tối thiểu ở vị trí nghỉ ngơi phải là 400 mm. Đối với ghế bập bênh dành cho nhóm có phần dưới linh hoạt, khoảng cách mặt đất phải tối thiểu là 400 mm khi được đo từ mặt dưới của phần cứng của ghế ở vị trí khắt khe nhất.

Khoảng trống của ghế phải nằm ngoài hướng dầm mà hệ thống treo được cố định ít nhất là 400 mm. Nếu mặt của ghế xoay tiếp xúc với khung xoay trong quá trình sử dụng, lúc này có thể gắn một vật liệu bảo vệ vào khung để bảo vệ dầm và ghế.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 1176-2. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.