EN 12179 Bức tường rèm, Khả năng chịu tải của gió, Phương pháp thử nghiệm

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN 12179 Bức tường rèm, Khả năng chịu tải của gió, Phương pháp thử nghiệm

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn EN 12179. Tiêu chuẩn này xác định phương pháp xác định khả năng chống chịu của cả phần cố định và phần có thể mở được của bức tường rèm đối với tải trọng gió dưới áp suất không khí tĩnh âm và dương.

EN 12179 Bức tường rèm, Khả năng chịu tải của gió, Phương pháp thử nghiệm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bất kỳ sản phẩm tường rèm nào được xác định trong WI 00033238. Mẫu sẽ được giao sẵn sàng để sử dụng, hoạt động đầy đủ. Nó sẽ được cung cấp phù hợp để cố định trong buồng thử nghiệm.

Chiều rộng của mẫu thử nghiệm không được nhỏ hơn hai đơn vị điển hình và phải đủ để cung cấp tải đầy đủ lên ít nhất một khớp hoặc bộ phận khung thẳng đứng điển hình, hoặc cả hai. Mẫu không được có thêm độ cứng từ buồng thử. Chiều cao không được nhỏ hơn khoảng cách chính xác giữa điểm kết nối của tường rèm với kết cấu tòa nhà.

Đối với tường chịu cắt được thiết kế đặc biệt hoặc các phần tử đặc biệt, mẫu phải có đủ kích thước để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu quy định.

Tất cả các bộ phận của mẫu phải có kích thước đầy đủ bằng cách sử dụng cùng một loại vật liệu, chi tiết, phương pháp xây dựng và cố định được thiết kế để sử dụng trong các công trình. Các điều kiện kết nối với giá đỡ kết cấu phải mô phỏng các điều kiện tại công trình càng chính xác càng tốt.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 12179. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.