EN 13618 Lắp ráp ống mềm trong lắp đặt nước uống, yêu cầu chức năng và phương pháp thử

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN 13618 Lắp ráp ống mềm trong lắp đặt nước uống, yêu cầu chức năng và phương pháp thử

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi tiêu chuẩn EN 13618. Tiêu chuẩn châu Âu này quy định các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm đối với vật liệu, kích thước và chức năng đối với cụm ống mềm dùng cho hệ thống nước uống được, bện hoặc không bện, được thiết kế để sử dụng với nước uống được với áp suất làm việc tối đa cho phép (PMA) là 1 MPa và tối đa Nhiệt độ hoạt động.

EN 13618 Lắp ráp ống mềm trong lắp đặt nước uống, yêu cầu chức năng và phương pháp thử

Các cụm ống mềm được thiết kế để sử dụng như các bộ phận không thể tách rời của thiết bị điện được đề cập bởi EN 61770. Tất cả các vật liệu tiếp xúc với nước dùng cho người không được gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc gây ra bất kỳ thay đổi nào về chất lượng, hình thức, mùi hoặc vị nước uống.

Các sản phẩm được sử dụng trong hệ thống cấp nước uống phải tuân thủ các quy định và quy định thử nghiệm quốc gia, nếu có, đảm bảo tính phù hợp khi tiếp xúc với nước uống.

Các phụ kiện và ống bọc phải được làm bằng vật liệu chống ăn mòn, ngoại trừ các phụ kiện cuối phẳng có lõm và không lõm. Ống tay áo có rãnh và không lõm và phụ kiện cuối phẳng chỉ được làm bằng vật liệu kim loại chống ăn mòn.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 13618. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.