EN 1365-1 Thử nghiệm khả năng chống cháy cho các phần tử chịu tải, Phần 1: Thử nghiệm tiêu chuẩn cho tường

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN 1365-1 Thử nghiệm khả năng chống cháy cho các phần tử chịu tải, Phần 1: Thử nghiệm tiêu chuẩn cho tường

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn EN 1365-1. Tiêu chuẩn Châu Âu này quy định phương pháp thử khả năng chống cháy của tường chịu lực. Nó có thể được áp dụng cho cả tường nội thất và ngoại thất. Khả năng chống cháy của tường bên ngoài có thể được xác định trong các điều kiện tiếp xúc bên trong hoặc bên ngoài.

EN 1365-1 Thử nghiệm khả năng chống cháy cho các phần tử chịu tải, Phần 1: Thử nghiệm tiêu chuẩn cho tường

Mục đích của thử nghiệm này là để đo khả năng của một mẫu đại diện của tường chịu lực trong việc chống lại sự lan truyền của đám cháy từ bên này sang bên kia và duy trì khả năng chịu tải của nó. Nó có thể được áp dụng cho các bức tường nội thất và ngoại thất.

Tính năng chống cháy của tường chịu lực thường được đánh giá không có lỗ như cửa ra vào, cửa sổ hoặc ống dẫn chống cháy.

Nếu có thể chứng minh được rằng thiết kế của lỗ sao cho không có tải trọng truyền tới lỗ thì lỗ đó không cần phải được thử trong điều kiện có tải. Nếu các lỗ thủng được bao gồm, tác động của chúng sẽ cần được xác định riêng.

Phương pháp thử nghiệm này không áp dụng cho các bức tường chịu lực không chia cắt có thể được thử nghiệm như các cột phù hợp với EN 1365-4 ở các chiều rộng ngắn.

Tải trọng có thể được tác động lên mẫu thử bằng các giắc cắm đặt ở trên cùng hoặc dưới cùng của khung. Khi chất tải được đặt bởi một dầm cứng, nó phải có đủ độ cứng để tạo ra độ võng thẳng đứng đồng đều trên mẫu thử nghiệm. Khi tải trọng được tác động riêng lẻ lên các thanh chống trong tường, hệ thống chất tải phải cho phép duy trì tải trọng không đổi tại mỗi điểm chất tải.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 1365-1. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.