EN 1365-2 Thử nghiệm khả năng chống cháy cho các bộ phận chịu tải, Phần 2: Thử nghiệm tiêu chuẩn cho sàn và mái nhà

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN 1365-2 Thử nghiệm khả năng chống cháy cho các bộ phận chịu tải, Phần 2: Thử nghiệm tiêu chuẩn cho sàn và mái nhà

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn EN 1365-2. Tiêu chuẩn Châu Âu này quy định phương pháp xác định khả năng chịu lửa của:

EN 1365-2 Thử nghiệm khả năng chống cháy cho các bộ phận chịu tải, Phần 2: Thử nghiệm tiêu chuẩn cho sàn và mái nhà

  • Cấu tạo sàn có khoảng trống hoặc khoảng trống không thông gió;
  • Các công trình mái có hoặc không có khoảng trống (thông gió hoặc không thông gió);
  • Các cấu tạo sàn và mái có chứa kính.

Mẫu của mỗi kết nối hoặc kiểu kết nối có trong phần tử cho mục đích lắp ráp, xây dựng hoặc mở rộng phải được đưa vào kết cấu thử nghiệm, ngay cả khi các kết nối đó xảy ra ở các tâm lớn hơn kích thước liên quan của mẫu thử nghiệm.

Vì việc đánh giá khả năng cháy lan qua các khoảng trống hoặc các bộ phận dễ cháy trong kết cấu không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này, nên tất cả các cạnh của mẫu thử có thể được bảo vệ khỏi sự lan truyền của lửa bằng các phương tiện phù hợp với mục đích của thử nghiệm. Các phương tiện bảo vệ không được góp phần vào khả năng chịu tải của kết cấu và kích thước của nó phải được giữ ở mức tối thiểu để ngăn chặn sự co lại của phần kết cấu thực được đại diện bởi mẫu thử.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 1365-2. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.