EN 60335-2-23 Thiết bị Điện Gia dụng và Tương tự, An toàn, Phần 2-23: Thử nghiệm Tiêu chuẩn cho Thiết bị Chăm sóc Da hoặc Tóc

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN 60335-2-23 Thiết bị Điện Gia dụng và Tương tự, An toàn, Phần 2-23: Thử nghiệm Tiêu chuẩn cho Thiết bị Chăm sóc Da hoặc Tóc

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi tiêu chuẩn EN 60335-2-23. Nó đề cập đến sự an toàn của các thiết bị điện được thiết kế cho mục đích gia dụng và các mục đích tương tự, để chăm sóc da hoặc tóc của con người hoặc động vật.

EN 60335-2-23 Thiết bị Điện Gia dụng và Tương tự, An toàn, Phần 2-23: Thử nghiệm Tiêu chuẩn cho Thiết bị Chăm sóc Da hoặc Tóc

Các thiết bị nằm trong tiêu chuẩn này là:

  • lược uốn tóc;
  • máy uốn tóc cầm tay;
  • Con lăn uốn với lò sưởi riêng biệt;
  • xông hơi mặt;
  • Máy sấy tóc;
  • Máy duỗi tóc;
  • máy sấy tay;
  • Máy gia nhiệt cho máy uốn tóc có thể tháo rời và thiết bị tạo sóng vĩnh viễn.

Các thiết bị được đề cập trong tiêu chuẩn này có thể bao gồm các thiết bị tạo hơi hoặc tạo phun. Các thiết bị có thể là nguồn nguy hiểm cho công chúng, chẳng hạn như các thiết bị không nhằm mục đích sử dụng bình thường trong gia đình nhưng vẫn được sử dụng cho người bình thường trong các cửa hàng, công nghiệp nhẹ và nông trại, đều nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này đề cập đến các mối nguy hiểm có thể thấy trước một cách hợp lý do các thiết bị mà tất cả mọi người phải đối mặt. Tuy nhiên, nói chung, những người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần; hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến ​​thức khiến họ không thể sử dụng thiết bị một cách an toàn mà không có sự giám sát hoặc hướng dẫn.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 60335-2-23. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.