EN 60754-2 Khí thoát ra trong quá trình đốt cháy vật liệu từ cáp, Phần 2: Thử nghiệm tiêu chuẩn để xác định độ axit (với phép đo pH) và độ dẫn điện

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN 60754-2 Khí thoát ra trong quá trình đốt cháy vật liệu từ cáp, Phần 2: Thử nghiệm tiêu chuẩn để xác định độ axit (với phép đo pH) và độ dẫn điện

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn EN 60754-2. EN 60754-2 quy định thiết bị và quy trình xác định khả năng ăn mòn của khí thoát ra trong quá trình đốt vật liệu từ các cấu trúc cáp điện hoặc cáp quang bằng cách đo độ axit (pH) và độ dẫn điện của dung dịch lỏng.

EN 60754-2 Khí thoát ra trong quá trình đốt cháy vật liệu từ cáp, Phần 2: Thử nghiệm tiêu chuẩn để xác định độ axit (với phép đo pH) và độ dẫn điện

Phương pháp chung quy định trong tiêu chuẩn này được thiết kế để thử nghiệm các bộ phận riêng lẻ được sử dụng trong kết cấu cáp. Các công thức được đưa ra để tính toán giá trị có trọng số cho sự kết hợp của các vật liệu chứa trong một loại cáp cụ thể.

Việc sử dụng phương pháp này sẽ cung cấp xác minh các yêu cầu tương ứng đối với các thành phần riêng lẻ hoặc các thành phần kết hợp của cấu trúc cáp được chỉ định trong thông số kỹ thuật của cáp thích hợp.

Phương pháp đơn giản để kiểm tra các bộ phận riêng lẻ được đưa vào khi cần chứng minh sự tuân thủ với yêu cầu tính năng cụ thể chỉ cho mục đích kiểm soát chất lượng.

Các thay đổi kỹ thuật quan trọng so với phiên bản trước như sau:

  • Cải thiện định nghĩa về các yêu cầu an toàn trong ngăn chứa khí đốt;
  • Giới thiệu hướng dẫn chuẩn bị mẫu thử để đốt cháy đều hơn;
  • Biểu hiện tốt hơn về dung sai và độ chính xác;
  • Làm rõ các chức năng của độ dẫn điện và độ axit;
  • Cải thiện mô tả quy trình gia nhiệt;
  • Độ chính xác cao hơn trong định nghĩa nhiệt độ thử nghiệm để xác định giá trị pH và độ dẫn điện;
  • Sửa công thức tính kết quả thí nghiệm.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 60754-2. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.