EN 71-12 An toàn đồ chơi - Nitrosamine và các chất có thể ăn được

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN 71-12 An toàn đồ chơi - Nitrosamine và các chất có thể ăn được

EUROLAB, với các phòng thí nghiệm được công nhận hiện đại và đội ngũ chuyên gia, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm chính xác và nhanh chóng trong phạm vi thử nghiệm EN 71-12. EN 71-12 đã được xuất bản để cung cấp các phương pháp thử nghiệm hỗ trợ các yêu cầu của EU đối với chất N-nitrosamine và N-nitrosatable trong một số loại đồ chơi nhất định.

EN 71-12 An toàn đồ chơi - Nitrosamine và các chất có thể ăn được

Tiêu chuẩn Châu Âu này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với N nitrosamine và N nitrosable đối với:

  • Đồ chơi và các bộ phận của đồ chơi làm bằng chất đàn hồi dùng cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi;
  • Đồ chơi và các bộ phận của đồ chơi làm bằng chất đàn hồi và dùng để nhét vào miệng;
  • Sơn ngón tay cho trẻ em dưới 36 tháng.

Ví dụ về đồ chơi làm từ chất đàn hồi là bóng bay và te te.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 71-12. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.