EN 71-8 An toàn Đồ chơi, Phần 8: Tiêu chuẩn Thử nghiệm cho Đồ chơi Hoạt động Sử dụng Trong nhà

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN 71-8 An toàn Đồ chơi, Phần 8: Tiêu chuẩn Thử nghiệm cho Đồ chơi Hoạt động Sử dụng Trong nhà

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn EN 71-8. Tiêu chuẩn châu Âu này quy định các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm đối với đồ chơi hoạt động dùng trong gia đình, thường được gắn vào hoặc có chứa một chùm tia, và các đồ chơi tương tự dành cho trẻ em dưới 14 tuổi chơi trên hoặc trong và thường dùng để mang khối lượng của một hoặc nhiều trẻ em hơn.

EN 71-8 An toàn Đồ chơi, Phần 8: Tiêu chuẩn Thử nghiệm cho Đồ chơi Hoạt động Sử dụng Trong nhà

Tiêu chuẩn Châu Âu này cũng quy định các yêu cầu đối với:

  • Các phụ kiện và linh kiện được bán riêng cho đồ chơi hoạt động;
  • Các bộ phận xích đu, được bán riêng, sẵn sàng để sử dụng trên hoặc cùng với một đồ chơi hoạt động;
  • Gói xây dựng đồ chơi hoạt động có chứa các thành phần được sử dụng để làm đồ chơi hoạt động theo hướng dẫn xây dựng đã lên kế hoạch.

Phạm vi của tiêu chuẩn Châu Âu này không bao gồm:

  • thiết bị sân chơi cho mục đích công cộng thuộc dòng EN 1176;
  • đồ chơi hoạt động bập bênh gắn nơ như ngựa bập bênh và các đồ chơi tương tự được đề cập trong các yêu cầu đặc biệt trong EN 71 1;
  • Hồ đồ chơi có độ sâu nước tối đa hơn 400 mm, được đo giữa mực nước tràn và điểm sâu nhất của hồ bơi.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 71-8. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.