EN 840-6 Hộp chứa chất thải và tái chế di động, Phần 6: Phương pháp thử tiêu chuẩn đối với các yêu cầu về an toàn và sức khỏe

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN 840-6 Hộp chứa chất thải và tái chế di động, Phần 6: Phương pháp thử tiêu chuẩn đối với các yêu cầu về an toàn và sức khỏe

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn thử nghiệm EN 840-6. Tiêu chuẩn Châu Âu này cung cấp các yêu cầu cơ bản về an toàn, sức khỏe và công thái học đối với các thùng chứa chất thải di động và tái chế theo EN 840-1 đến EN 840-4, không bao gồm thùng chứa chất thải nguy hại.

EN 840-6 Hộp chứa chất thải và tái chế di động, Phần 6: Phương pháp thử tiêu chuẩn đối với các yêu cầu về an toàn và sức khỏe

Công-te-nơ hai bánh phải có tay cầm để kéo, đẩy và di chuyển công-te-nơ cho phép người điều khiển nắm chặt công-te-nơ bằng cả hai tay.

Công-te-nơ bốn bánh phải có tay cầm để đẩy, kéo, điều động công-te-nơ. Nên tránh bị thương do các cạnh sắc nhọn.

Khi công-te-nơ được dỡ hoặc chất tải có khối lượng danh định, công-te-nơ phải được kết cấu sao cho vừa khít với thiết bị nâng tương thích đã được phê duyệt và tự động khóa chặt vào thiết bị nâng trong quá trình lật và dỡ hàng.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN 840-6. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.