EN ISO 12401 Thuyền nhỏ, Dây chuyền khai thác và an toàn trên boong, Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN ISO 12401 Thuyền nhỏ, Dây chuyền khai thác và an toàn trên boong, Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi tiêu chuẩn EN ISO 12401. EN ISO 12401 quy định các yêu cầu đối với hiệu suất, định cỡ, đánh dấu và các phương pháp thử nghiệm đối với dây nịt boong và dây an toàn trên tàu vui.

EN ISO 12401 Thuyền nhỏ, Dây chuyền khai thác và an toàn trên boong, Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Áp dụng cho dây nịt và dây có kích thước trọng lượng cơ thể sau (cho phép nhiều kích cỡ):

  • Size 1:> 50 kg;
  • Cỡ 2:> 20 kg ≤ 50 kg;
  • Cỡ 3: ≤ 20 kg;

Nó được thiết kế để đeo cho bất kỳ ai trong buồng lái lộ thiên hoặc boong làm việc của một chiếc thuyền nổi. Không áp dụng cho dây an toàn hình thang "trên thuyền", dây đai lướt ván buồm, dây an toàn cho xuồng máy nhanh và dây an toàn để chống ngã.

Tiêu chuẩn quốc tế này đã được chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu bơi lội trên thuyền của mọi người. Dây nịt và dây nịt boong được sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế này sẽ cung cấp sự đảm bảo hợp lý rằng người sử dụng sẽ tiếp tục gắn bó với tàu.

Dây an toàn và dây an toàn trên boong không bảo vệ chống rơi từ độ cao. Tiêu chuẩn quốc tế này không bao gồm các yêu cầu đối với dây nịt xuồng ba lá, dây buộc lướt ván hoặc dây an toàn cho thuyền máy nhanh.

Tiêu chuẩn này nhằm mục đích hướng dẫn các nhà sản xuất, người mua và người sử dụng các thiết bị an toàn đó, đảm bảo rằng thiết bị cung cấp một tiêu chuẩn hiệu quả về tính năng trong quá trình sử dụng.

Điều quan trọng không kém là nhà thiết kế khuyến khích việc mang thiết bị bằng cách làm cho nó thoải mái và hấp dẫn để tiếp tục sử dụng khi đi biển, thay vì cất trong tủ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Lý do chính cho sự tồn tại của tiêu chuẩn này là sự thừa nhận rằng sự thoải mái và tính di động là những yếu tố quan trọng trong việc xác định xem dây nịt boong có bị mòn hay không.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN ISO 12401. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.