EN ISO 12567-1 Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào, Thử nghiệm tiêu chuẩn để xác định tính thấm nhiệt bằng phương pháp hộp nóng

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN ISO 12567-1 Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào, Thử nghiệm tiêu chuẩn để xác định tính thấm nhiệt bằng phương pháp hộp nóng

EUROLAB, với các phòng thí nghiệm được công nhận hiện đại và đội ngũ chuyên gia, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm chính xác và nhanh chóng trong phạm vi thử nghiệm EN ISO 12567-1. EN ISO 12567-1 quy định phương pháp đo độ truyền nhiệt của hệ thống cửa đi hoặc cửa sổ.

EN ISO 12567-1 Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào, Thử nghiệm tiêu chuẩn để xác định tính thấm nhiệt bằng phương pháp hộp nóng

Phần này của EN 12567 quy định phương pháp đo độ truyền nhiệt của hệ thống cửa đi hoặc cửa sổ. Nó có thể được áp dụng cho tất cả các hiệu ứng của két sắt, cánh, cửa chớp, rèm, màn hình, tấm, cánh cửa và đồ đạc.

Nó có thể được áp dụng cho tất cả các hiệu ứng của két sắt, cánh, cửa chớp, rèm, màn hình, tấm, cánh cửa và đồ đạc. Nó không áp dụng cho các hiệu ứng cạnh xảy ra bên ngoài chu vi của mẫu, truyền năng lượng do bức xạ mặt trời trên mẫu, ảnh hưởng của rò rỉ không khí qua mẫu, cửa sổ trần và sản phẩm chiếu ra nơi mặt ngoài vượt ra ngoài mái bên lạnh.

Không áp dụng cho:

  • Hiệu ứng cạnh xảy ra bên ngoài chu vi mẫu;
  • Truyền năng lượng do bức xạ mặt trời trên mẫu;
  • Ảnh hưởng của rò rỉ không khí từ mẫu;
  • Cửa sổ trần và các sản phẩm chiếu ở nơi ngoại thất vượt ra ngoài bề mặt mái bên lạnh.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN ISO 12567-1. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.