EN ISO 8611-2 Pallet, Pallet phẳng để xử lý vật liệu, Phần 2: Phương pháp tiêu chuẩn để lựa chọn các yêu cầu và thử nghiệm về tính năng

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN ISO 8611-2 Pallet, Pallet phẳng để xử lý vật liệu, Phần 2: Phương pháp tiêu chuẩn để lựa chọn các yêu cầu và thử nghiệm về tính năng

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn EN ISO 8611-2. EN ISO 8611-2 quy định các yêu cầu về hiệu suất để thiết lập tải trọng danh định cho các pallet phẳng mới.

EN ISO 8611-2 Pallet, Pallet phẳng để xử lý vật liệu, Phần 2: Phương pháp tiêu chuẩn để lựa chọn các yêu cầu và thử nghiệm về tính năng

Nó cũng chỉ định các thử nghiệm bắt buộc đối với các pallet phẳng mới trong các môi trường vận chuyển khác nhau và các yêu cầu về hiệu suất đối với các thử nghiệm có trọng tải. Nó không nhằm mục đích áp dụng cho các pallet có cấu trúc thượng tầng cố định hoặc cho một thùng chứa cứng, tự đỡ có thể được gắn cơ học vào pallet và tăng thêm độ bền của pallet.

Tải trọng danh định được xác định theo quy trình thử nghiệm này không đại diện cho tải trọng và không thể được xác minh bằng cách sử dụng các thử nghiệm tại hiện trường. Tải trọng danh định là mức tải tối thiểu được sử dụng để xác định tải trọng làm việc lớn nhất theo các quy trình trong EN ISO 8611-3. Tải trọng làm việc tối đa có thể được xác minh cho một tải nhất định và mục đích sử dụng bằng các thử nghiệm hiện trường. Việc công bố tải trọng làm việc tối đa nhằm mục đích bao gồm mô tả về tải trọng và các chế độ sử dụng dự kiến ​​của pallet.

Điều rất quan trọng là phải cẩn thận khi so sánh kết quả của các thử nghiệm với kinh nghiệm trong quá khứ sử dụng các thiết kế pallet hiện có. Kỳ vọng của người dùng về hiệu suất của pallet khác nhau. Một số yêu cầu nhiều hơn và một số chấp nhận mức hiệu suất thấp hơn.

Người dùng chấp nhận các mức độ rủi ro khác nhau khi sử dụng pallet. Do các kỳ vọng về hiệu suất khác nhau của người sử dụng pallet, có thể các kết quả kiểm tra không phải lúc nào cũng phản ánh nhận thức của người dùng về hiệu suất của pallet đang sử dụng.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN ISO 8611-2. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.