EN ISO 8611-3 Pallet, Pallet phẳng để xử lý vật liệu, Phần 3: Phương pháp thử tiêu chuẩn cho tải trọng làm việc tối đa

Kiểm tra an toàn sản phẩm

EN ISO 8611-3 Pallet, Pallet phẳng để xử lý vật liệu, Phần 3: Phương pháp thử tiêu chuẩn cho tải trọng làm việc tối đa

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi tiêu chuẩn EN ISO 8611-3. EN ISO 8611-3 quy định việc xác định tải trọng làm việc tối đa cho các pallet phẳng mới với trọng tải đã biết trong các môi trường vận chuyển khác nhau.

EN ISO 8611-3 Pallet, Pallet phẳng để xử lý vật liệu, Phần 3: Phương pháp thử tiêu chuẩn cho tải trọng làm việc tối đa

Nó không nhằm mục đích áp dụng cho các pallet có cấu trúc thượng tầng cố định hoặc cho một thùng chứa cứng, tự đỡ có thể được gắn cơ học vào pallet và tăng thêm độ bền của pallet.

Điều rất quan trọng là phải cẩn thận khi so sánh kết quả của các thử nghiệm với kinh nghiệm trong quá khứ sử dụng các thiết kế pallet hiện có. Kỳ vọng của người dùng về hiệu suất của pallet khác nhau. Một số yêu cầu nhiều hơn và một số chấp nhận mức hiệu suất thấp hơn.

Người dùng chấp nhận các mức độ rủi ro khác nhau khi sử dụng pallet. Do các kỳ vọng về hiệu suất khác nhau của người sử dụng pallet, kết quả của các thử nghiệm có thể không phải lúc nào cũng phản ánh nhận thức của người dùng về hiệu suất của pallet đang được sử dụng.

EN ISO 8611-1 và EN ISO 8611-2 được yêu cầu để xác định tải trọng danh định. Tải trọng danh định là giá trị tải trọng an toàn thấp nhất đối với các điều kiện hỗ trợ quy định, không phụ thuộc vào loại tải trọng (không bao gồm tải trọng tập trung).

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EN ISO 8611-3. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.