Thử nghiệm phân tích khoảng không gian đối với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi với EPA 5021A GC MS

Kiểm tra an toàn sản phẩm

Thử nghiệm phân tích khoảng không gian đối với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi với EPA 5021A GC MS

EUROLAB, với các phòng thí nghiệm được công nhận hiện đại và đội ngũ chuyên gia, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm chính xác và nhanh chóng trong phạm vi thử nghiệm EPA 5021A. Tiêu chuẩn này mô tả việc chuẩn bị không gian đầu tĩnh dựa trên độ ổn định của chất bay hơi.

Thử nghiệm phân tích khoảng không gian đối với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi với EPA 5021A GC MS

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho nhiều loại hợp chất hữu cơ có độ bay hơi cao đủ để loại bỏ khỏi mẫu một cách hiệu quả bằng cách sử dụng các điều kiện được mô tả. Mặc dù phương pháp này được thiết kế để sử dụng trên các mẫu có chứa mức VOC thấp hoặc dung dịch pha loãng cần phân tích bằng cách tách hơi nước trực tiếp, quy trình chiết xuất bằng dung môi và quy trình đưa vào chiết xuất cũng được mô tả cho các mẫu rắn có chứa nồng độ VOC cao hoặc các vật liệu dầu có thể có mặt. không phù hợp với kỹ thuật bậc thấp.

Phương pháp chuẩn bị này nhằm kết hợp với một phương pháp xác định như Phương pháp 8015, 8021 hoặc 8260. Phương pháp chuẩn bị này phù hợp với các hợp chất được liệt kê dưới đây và cũng có thể phù hợp với các VOC khác có trong phương pháp xác định, tính năng của phương pháp được cung cấp đã được chứng minh là có thể chấp nhận được đối với mục đích sử dụng dữ liệu.

Các mẫu có hàm lượng dầu cao hoặc cặn bùn hữu cơ sẽ cung cấp khả năng thu hồi chất thay thế thấp, ngăn không cho VOCs tách ra trong khoảng trống. Ngoài ra, khả năng hấp thụ của đất, hoạt tính sinh học của đất và thành phần của đất cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng phân vùng.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm EPA 5021A. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.