Kiểm tra tiêu chuẩn IEC 60068-2-2

Kiểm tra an toàn sản phẩm

Kiểm tra tiêu chuẩn IEC 60068-2-2

IEC 60068-2-2 đề cập đến các thử nghiệm nhiệt khô có thể áp dụng cho cả mẫu bức xạ và mẫu bức xạ.

Kiểm tra tiêu chuẩn IEC 60068-2-2

IEC 60068 là một tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận do Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế phát triển. IEC 60068 là tập hợp các phương pháp thử nghiệm môi trường của thiết bị điện tử, linh kiện và sản phẩm cơ điện để đánh giá khả năng hoạt động và tồn tại của chúng trong các điều kiện như vận chuyển, bảo quản, môi trường làm việc, cực lạnh và nhiệt. IEC 60068 cung cấp xếp hạng mức độ nghiêm trọng thích hợp cho các phép đo và thử nghiệm trong mỗi phương pháp thử nghiệm và quy định các điều kiện môi trường khác nhau. Các quy trình sau đây trong tiêu chuẩn này cung cấp một tập hợp các phương pháp thử có thể lặp lại. Việc các công ty kiểm tra sản phẩm của họ theo một hoặc nhiều tiêu chuẩn sau là điều bình thường. 

IEC 60068-2-2 Mục đích của thử nghiệm nhiệt khô được giới hạn trong việc xác định khả năng sử dụng, vận chuyển hoặc bảo quản của các bộ phận, thiết bị hoặc các đối tượng khác ở nhiệt độ cao. Các thử nghiệm nhiệt khô này không cung cấp khả năng chịu đựng hoặc hoạt động của mẫu trong quá trình thay đổi nhiệt độ cần đánh giá.

Thử nghiệm này kiểm tra xem thiết bị hoặc sản phẩm hoạt động tốt như thế nào khi được sử dụng, vận chuyển hoặc bảo quản ở nhiệt độ cao. Phương pháp này sử dụng điều kiện nhiệt độ nóng không đổi, nhiệt khô. 

Các thử nghiệm trong IEC 60068-2-2 được chia nhỏ như sau:
Thử nghiệm nhiệt khô đối với các mẫu không tỏa nhiệt
• thay đổi nhiệt độ dần dần, Bb.
Thử nghiệm nhiệt khô đối với các mẫu tản nhiệt
• thay đổi nhiệt độ dần dần, Bd;
• Được tăng cường trong suốt mẫu, với sự thay đổi nhiệt độ dần dần.

EUROLAB, cùng với các phòng thí nghiệm được công nhận hiện đại và đội ngũ chuyên gia, giúp bạn có được kết quả chính xác và nhanh chóng trong phạm vi của Thử nghiệm IEC 60068-2-2.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.