IEC 62625-1 Thiết bị đường sắt điện tử, Hệ thống ghi dữ liệu lái xe, Phần 1: Tiêu chuẩn thử nghiệm đặc tính của hệ thống

Kiểm tra an toàn sản phẩm

IEC 62625-1 Thiết bị đường sắt điện tử, Hệ thống ghi dữ liệu lái xe, Phần 1: Tiêu chuẩn thử nghiệm đặc tính của hệ thống

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn IEC 62625-1. IEC 62625-1 đề cập đến các tính năng của hệ thống ghi dữ liệu lái xe trên xe để ghi dữ liệu liên quan đến việc chạy tàu.

IEC 62625-1 Thiết bị đường sắt điện tử, Hệ thống ghi dữ liệu lái xe, Phần 1: Tiêu chuẩn thử nghiệm đặc tính của hệ thống

Dữ liệu đề cập đến cả hành vi của người lái và hành vi của hệ thống trên tàu nhằm hỗ trợ giám sát an toàn có hệ thống như một cách để ngăn ngừa sự cố và tai nạn. Dữ liệu được ghi lại theo cách thức phù hợp để xác định nguyên nhân và nếu có thể, hậu quả.

Dữ liệu tuân theo:

  • Với mục đích nghiên cứu các tai nạn và sự cố;
  • Để giám sát các hành động thích hợp của người lái xe.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống đăng ký chung áp dụng cho tất cả các loại phương tiện giao thông đường sắt. Việc thực hiện tiêu chuẩn này phụ thuộc vào trách nhiệm của cơ quan quản lý vận tải và cơ quan quản lý an toàn và các luật và pháp lệnh cụ thể sử dụng ODDRS (hệ thống ghi dữ liệu lái xe).

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm IEC 62625-1. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.