ISO 14362-1 Hàng dệt, Xác định Amin thơm có nguồn gốc từ chất màu Azo, Phần 1: Phép thử tiêu chuẩn để sử dụng chất màu Azo

Kiểm tra an toàn sản phẩm

ISO 14362-1 Hàng dệt, Xác định Amin thơm có nguồn gốc từ chất màu Azo, Phần 1: Phép thử tiêu chuẩn để sử dụng chất màu Azo

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi tiêu chuẩn ISO 14362-1. ISO 14362-1 mô tả phương pháp phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo không thể được sử dụng trong sản xuất hoặc chế biến một số sản phẩm được làm từ sợi dệt và chất khử có thể tiếp cận hoặc không cần chiết xuất.

ISO 14362-1 Hàng dệt, Xác định Amin thơm có nguồn gốc từ chất màu Azo, Phần 1: Phép thử tiêu chuẩn để sử dụng chất màu Azo

Có thể tiếp cận mà không cần chiết xuất bằng chất khử, chất màu azo là những chất được sử dụng để tạo màu hoặc nhuộm bằng chất màu.

  • Sợi xenlulo (ví dụ như bông, visco);
  • Sợi protein (ví dụ như len, tơ tằm);
  • Sợi tổng hợp (ví dụ như polyamide, acrylic).

Chất màu azo chiết được là chất dùng để nhuộm sợi tổng hợp bằng thuốc nhuộm phân tán.

Các loại sợi tổng hợp sau đây có thể được nhuộm bằng thuốc nhuộm phân tán:

  • Polyester;
  • Polyamide;
  • Axetat;
  • triacetate;
  • Acrylic;
  • Sợi cloro.

Phương pháp này áp dụng cho tất cả các loại hàng dệt nhuộm màu, ví dụ như hàng dệt nhuộm, in và tráng.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm ISO 14362-1. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.