ISO 14713-1 Kẽm phủ, Thử nghiệm tiêu chuẩn để bảo vệ chống ăn mòn của sắt và thép trong kết cấu

Kiểm tra an toàn sản phẩm

ISO 14713-1 Kẽm phủ, Thử nghiệm tiêu chuẩn để bảo vệ chống ăn mòn của sắt và thép trong kết cấu

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn ISO 14713-1. ISO 14713-1 đưa ra các hướng dẫn và khuyến nghị liên quan đến các nguyên tắc thiết kế chung phù hợp với các sản phẩm được mạ kẽm để bảo vệ chống ăn mòn và mức độ chống ăn mòn do lớp phủ kẽm áp dụng cho các sản phẩm sắt hoặc thép tiếp xúc với nhiều điều kiện khác nhau.

ISO 14713-1 Kẽm phủ, Thử nghiệm tiêu chuẩn để bảo vệ chống ăn mòn của sắt và thép trong kết cấu

Bảo vệ ban đầu được đề cập liên quan đến:

  • Các quy trình tiêu chuẩn hiện hành;
  • Cân nhắc thiết kế và
  • Các môi trường sử dụng.

ISO 14713-1 áp dụng cho lớp phủ kẽm được áp dụng theo các quy trình sau:

  • Sơn phủ mạ kẽm nhúng nóng (áp dụng sau khi xuất xưởng);
  • Lớp phủ mạ kẽm nhúng nóng (áp dụng cho kim loại tấm liên tục);
  • Ván mỏng manh;
  • Sơn phun nhiệt;
  • Các lớp phủ cơ học;
  • Lớp phủ lắng đọng điện.

Các hướng dẫn và khuyến nghị này không liên quan đến việc duy trì bảo vệ chống ăn mòn khi sử dụng cho thép mạ kẽm. Hướng dẫn về chủ đề này có thể được tìm thấy trong ISO 12944‑5 và ISO 12944‑8.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm ISO 14713-1. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.