Đáp ứng các Thử nghiệm cháy theo tiêu chuẩn ISO 5658 - Sự lan truyền của ngọn lửa - Sự lan truyền một bên trên các tòa nhà và các sản phẩm vận chuyển ở cấu hình thẳng đứng

Kiểm tra an toàn sản phẩm

Đáp ứng các Thử nghiệm cháy theo tiêu chuẩn ISO 5658 - Sự lan truyền của ngọn lửa - Sự lan truyền một bên trên các tòa nhà và các sản phẩm vận chuyển ở cấu hình thẳng đứng

ISO 5658 quy định phương pháp thử nghiệm để đo sự lan truyền theo chiều của ngọn lửa dọc theo bề mặt của mẫu sản phẩm hướng thẳng đứng. ISO 5658 cung cấp dữ liệu phù hợp để so sánh tính năng của các vật liệu phẳng, vật liệu tổng hợp hoặc cụm lắp ráp chủ yếu được sử dụng làm bề mặt tiếp xúc của tường trong các tòa nhà, phương tiện vận chuyển như tàu thủy và xe lửa. Một số sản phẩm định hình (chẳng hạn như ống) cũng có thể được thử nghiệm trong các điều kiện lắp đặt và cố định cụ thể.

Đáp ứng các Thử nghiệm cháy theo tiêu chuẩn ISO 5658 - Sự lan truyền của ngọn lửa - Sự lan truyền một bên trên các tòa nhà và các sản phẩm vận chuyển ở cấu hình thẳng đứng

ISO 5658 áp dụng cho phép đo và mô tả các đặc tính của vật liệu, sản phẩm hoặc cụm từ phản ứng với nhiệt bức xạ khi có ngọn lửa hoa tiêu trong các điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát.

ISO 5658 không thích hợp để sử dụng đơn lẻ để xác định hoặc đánh giá nguy cơ cháy hoặc nguy cơ cháy của vật liệu, sản phẩm hoặc cụm lắp ráp trong điều kiện cháy thực tế.

Phương pháp thử nghiệm ISO 5658

Mẫu được đặt trong giá đỡ mẫu cùng với giá thể. Trong quá trình thử nghiệm, nó được đặt theo phương thẳng đứng và tiếp xúc với bức xạ nhiệt từ tấm bức xạ. Thử nghiệm được thực hiện với ngọn lửa thí điểm. Thời gian được ghi lại khi mẫu được đốt cháy và ngọn lửa vươn tới từng trạm trong số 50 mm dọc theo đường tâm mẫu. Các thông số khác cần lưu ý là thời gian thoát ra khỏi mặt trước ngọn lửa từ mặt trước ngọn lửa trung tâm, chiều dài cháy và sự hình thành bất kỳ giọt cháy nào.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm ISO 5658. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.