ISO 7240-17 Hệ thống báo cháy và phát hiện cháy, Phần 17: Thử nghiệm tiêu chuẩn đối với bộ cách ly đường truyền

Kiểm tra an toàn sản phẩm

ISO 7240-17 Hệ thống báo cháy và phát hiện cháy, Phần 17: Thử nghiệm tiêu chuẩn đối với bộ cách ly đường truyền

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi tiêu chuẩn ISO 7240-17. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử và tiêu chí tính năng đối với bộ cách ly đường dẫn để sử dụng trong hệ thống phát hiện cháy và báo cháy cho các tòa nhà.

ISO 7240-17 Hệ thống báo cháy và phát hiện cháy, Phần 17: Thử nghiệm tiêu chuẩn đối với bộ cách ly đường truyền

Bộ cách ly đường truyền, bộ cách ly ngắn mạch được đổi tên, phản ánh rằng bộ cách ly được xem xét nhằm hạn chế hậu quả của lỗi điện trở song song thấp giữa các đường dây của hệ thống báo cháy và phát hiện cháy.

Điều này thường đạt được bằng cách kết nối đường dẫn trong cấu hình vòng lặp, tách các phần của vòng lặp bằng các bộ cách ly đường dẫn và giới thiệu một phương tiện để phát hiện sự hiện diện của lỗi nếu hậu quả của nó (ví dụ: giảm điện áp đường dây) làm ảnh hưởng đến hoạt động chính xác của lỗi. Sau đó, phần bị lỗi của vòng lặp có thể được đóng lại giữa một cặp bộ cách ly đường dẫn và phần còn lại của vòng lặp được phép tiếp tục hoạt động chính xác.

Phải thừa nhận rằng tiêu chuẩn thành phần này không thể quy định tất cả các yêu cầu đối với chức năng của bộ cách ly bus trong hệ thống. Các yêu cầu đối với hoạt động của bộ cách ly đường dẫn phụ thuộc vào hoạt động của hệ thống, các thành phần khác liên quan đến đường dẫn (ví dụ: thiết bị điều khiển và chỉ thị và thiết bị dò), và các thông số đường dẫn (ví dụ trở kháng đường dây và tải đường dây) và sẽ cần để được xác minh trong một bài kiểm tra hệ thống.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm ISO 7240-17. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.