NBR 14873 Vải không dệt cho các bài báo sử dụng trong bệnh viện y tế nha khoa, Thử nghiệm tiêu chuẩn về hiệu quả lọc vi khuẩn

Kiểm tra an toàn sản phẩm

NBR 14873 Vải không dệt cho các bài báo sử dụng trong bệnh viện y tế nha khoa, Thử nghiệm tiêu chuẩn về hiệu quả lọc vi khuẩn

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi tiêu chuẩn NBR 14873. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hiệu quả lọc vi khuẩn của vải không dệt dùng để làm khẩu trang phẫu thuật và các vật liệu lọc nha khoa-y tế-bệnh viện khác.

NBR 14873 Vải không dệt cho các bài báo sử dụng trong bệnh viện y tế nha khoa, Thử nghiệm tiêu chuẩn về hiệu quả lọc vi khuẩn

Tiêu chuẩn này là phép thử trong ống nghiệm có nguyên tắc là xác định hiệu quả của phần tử lọc không dệt được sử dụng trong khẩu trang về khả năng giữ lại vi sinh vật chứ không phải hiệu quả của mặt nạ được tạo ra. Thiết kế của mặt nạ quyết định đến hiệu suất cuối cùng của đầu vào này.

Buồng phải có thiết bị thông gió được trang bị bộ lọc tuyệt đối nhằm mục đích chứa vi sinh vật, giúp thúc đẩy sự cân bằng của buồng qua cửa vào hoặc đầu ra không khí.

Chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus UT 15 có thể được sử dụng để kiểm tra các phần tử lọc với điều kiện là thiết bị tạo nên hệ thống thử nghiệm được lắp đặt trong một buồng kín với hệ thống lọc tuyệt đối hoặc tủ hút lớp bảo vệ sinh học II, tùy từng trường hợp.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ thử nghiệm NBR 14873. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.