Tiêu chuẩn mã an toàn cuộc sống NFPA 101

Kiểm tra an toàn sản phẩm

Tiêu chuẩn mã an toàn cuộc sống NFPA 101

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn NFPA 101. Nó là một tiêu chuẩn đồng thuận được chấp nhận rộng rãi ở Hoa Kỳ. Nó được quản lý, đăng ký nhãn hiệu, bản quyền và xuất bản bởi Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia và, giống như nhiều tài liệu NFPA, được sửa đổi một cách có hệ thống theo chu kỳ ba năm.

Tiêu chuẩn mã an toàn cuộc sống NFPA 101

Mặc dù có tên như vậy, nhưng nó không phải là một bộ luật pháp lý tiêu chuẩn, chưa được xuất bản như một công cụ pháp lý và không có bất kỳ cơ quan pháp lý nào. Tuy nhiên, nó đã được cố ý soạn thảo bằng ngôn ngữ phù hợp với thông lệ bắt buộc để tạo điều kiện cho những người có thẩm quyền áp dụng thành luật.

Phần lớn tiêu chuẩn đề cập đến "các tính năng xây dựng, bảo vệ và sử dụng cần thiết để giảm thiểu rủi ro đến tính mạng do tác động của lửa, bao gồm khói, nhiệt và khí độc sinh ra trong đám cháy". Tiêu chuẩn này không đề cập đến "các đặc điểm chung về phòng cháy chữa cháy hoặc xây dựng của tòa nhà thường là chức năng của các quy chuẩn phòng cháy và quy chuẩn xây dựng".

Các mã do NFPA sản xuất được cập nhật liên tục để bao gồm các công nghệ mới cũng như các bài học rút ra từ kinh nghiệm cháy nổ thực tế.

Giải quyết các mối nguy hiểm đối với tính mạng con người trong các tòa nhà, phương tiện giao thông công cộng và cá nhân cũng như các khu định cư khác của con người, nhưng chỉ khi được neo cố định vào nền móng, gắn liền với tòa nhà hoặc được neo cố định cho nơi ở của con người. Bất kể luật chính thức được thông qua, bộ quy tắc an toàn cuộc sống cung cấp một nguồn tài nguyên quý giá để xác định trách nhiệm đối với các tai nạn, và nhiều bộ quy tắc và tiêu chuẩn liên quan được các công ty bảo hiểm hỗ trợ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.