Tiêu chuẩn điện NFPA 79 cho máy móc công nghiệp

Kiểm tra an toàn sản phẩm

Tiêu chuẩn điện NFPA 79 cho máy móc công nghiệp

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn NFPA 79. NFPA 79 cung cấp các biện pháp an toàn cho máy móc công nghiệp để bảo vệ người vận hành, thiết bị, cơ sở và công việc đang tiến hành khỏi các nguy cơ cháy và điện.

Tiêu chuẩn điện NFPA 79 cho máy móc công nghiệp

Phạm vi của NFPA 79 dành cho các bộ phận điện của thiết bị công nghiệp. Có thể áp dụng các tiêu chuẩn tương tự như IEC 60204 và thậm chí IEC 61010 và IEC 60950, hoặc có thể có một tiêu chuẩn cụ thể như IEC 60204 –33 phù hợp trực tiếp hơn với thiết bị của bạn. IEC 60204-33 2009 áp dụng cho thiết bị điện và điện tử gắn với thiết bị sản xuất chất bán dẫn để sản xuất, đo lường, thử nghiệm và lắp ráp chất bán dẫn.

Việc thiết kế thiết bị của bạn theo NFPA 79 và sử dụng tiêu chuẩn này trong quá trình thiết kế, tham khảo nó và sử dụng nó như một danh sách kiểm tra trong quá trình đánh giá thiết kế và đánh giá an toàn sản phẩm sẽ đảm bảo rằng tại thời điểm bạn cần đánh giá, chứng nhận hoặc ghi nhãn tại hiện trường. Sẵn có của tiêu chuẩn giúp bạn dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Eurolab cung cấp cho các công ty các biện pháp an toàn trên máy móc công nghiệp để bảo vệ họ khỏi các nguy cơ về điện theo tiêu chuẩn Điện cho Máy Công nghiệp.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.