Thử nghiệm tiêu chuẩn SATRA TM 144 về độ ma sát (chống trượt) của giày dép và tấm trải sàn

Kiểm tra an toàn sản phẩm

Thử nghiệm tiêu chuẩn SATRA TM 144 về độ ma sát (chống trượt) của giày dép và tấm trải sàn

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn thử nghiệm SATRA TM 144. Phương pháp này xác định hệ số ma sát giữa giày và sàn thử nghiệm trong các điều kiện mô phỏng những gì xảy ra trong các giai đoạn của sải chân đi bộ điển hình mà ở đó khả năng trượt là cao nhất.

Thử nghiệm tiêu chuẩn SATRA TM 144 về độ ma sát (chống trượt) của giày dép và tấm trải sàn

Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loại giày dép (ngoại trừ giày xe đẩy), đế ngoài, mũ lót gót chân (nâng trên) và vật liệu đế tấm, cũng như bất kỳ bề mặt thử nghiệm nào có hoặc không có đá, cỏ và sỏi.

Các điều kiện thử nghiệm quy định trong phương pháp này có thể không phù hợp với giày hoặc sàn thử nghiệm gây lực hoặc khiến người sử dụng đi lại không bình thường. Các kết quả thu được khi sử dụng giày hoặc sàn thử đó phải được xử lý thận trọng, trừ khi các nghiên cứu cơ sinh học chỉ ra rằng các điều kiện quy định phù hợp với giày hoặc sàn thử đó.

Giày chuyên dụng hoặc phần cứng có gai, đinh kim loại hoặc những thứ tương tự có thể được thử nghiệm trên các bề mặt thích hợp, nhưng phương pháp này không tính đến hết nguy cơ bị đứt do khóa sàn giày.

Phần giày và sàn thử được tiếp xúc với nhau, chịu một lực thẳng đứng nhất định trong một thời gian tiếp xúc tĩnh ngắn, sau đó chuyển động ngang so với nhau với tốc độ không đổi. Lực ma sát ngang được đo tại một thời điểm nhất định sau khi chuyển động bắt đầu, và hệ số ma sát động được tính toán cho các điều kiện nhất định của thử nghiệm.

EUROLAB hỗ trợ các nhà sản xuất tuân thủ kiểm tra SATRA TM 144. Các chuyên gia thử nghiệm của chúng tôi, với sứ mệnh và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của mình, cung cấp cho bạn, các nhà sản xuất và nhà cung cấp của chúng tôi, dịch vụ tốt nhất và quy trình thử nghiệm được kiểm soát trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Nhờ các dịch vụ này, các doanh nghiệp nhận được các dịch vụ kiểm tra chất lượng, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn và cung cấp dịch vụ an toàn, nhanh chóng và không bị gián đoạn cho khách hàng của họ.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.