Chứng nhận Eurolab

công nhận của chúng tôi

Kiểm định là một xác minh chính thức và độc lập rằng một chương trình hoặc tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được chỉ định và có thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ đánh giá sự phù hợp nhất định. Nhiệm vụ đánh giá sự phù hợp có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, kiểm tra, kiểm tra hoặc chứng nhận.

Công nhận EAF

Nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy trên toàn thế giới đã khiến việc kiểm định trở nên bắt buộc. Đồng thời, việc công nhận được sử dụng để xác định các tổ chức có thẩm quyền phù hợp với các tiêu chuẩn do chính sách và quy định pháp lý chính thức đưa ra là cần thiết cho các công việc có tác động trực tiếp đến an toàn và phúc lợi công cộng.

Kiểm định đã được thực hành trong hơn 50 năm như một công cụ dứt khoát để đánh giá các tổ chức và hiện đang được sử dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

EUROLAB duy trì tất cả các dịch vụ, hoạt động báo cáo và chứng nhận của mình dựa trên sự công nhận mà nó cung cấp từ Tổ chức Công nhận Doanh nghiệp (EAF), cũng là một bên ký kết của Liên hợp quốc (UN GLOBAL COMPACT).

EUROLAB, với tư cách là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu của ngành, TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelirme A.Ş. Nó là một chi nhánh và các báo cáo và tài liệu được ban hành trong tất cả các nghiên cứu đo lường, kiểm tra, phân tích, kiểm tra, kiểm soát và chứng nhận được thực hiện nhờ các công nhận của nó có giá trị trên toàn thế giới.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.