ISO 527 Plastiklerin Çekme Testleri

Mekanik Testleri

ISO 527 Plastiklerin Çekme Testleri

EUROLAB Laboratuvar EN ISO 527 serisi çekme testleri hizmetlerini akredite olarak gerçekleştirmektedir, tanımlanmış ön işlem, sıcaklık, nem ve test makinesi hızı koşulları altında test edildiğinde, standart dambıl şeklindeki test numuneleri formundaki takviyesiz ve takviyeli plastiklerin çekme özelliklerinin belirlenmesini kapsar.

ISO 527 Plastiklerin Çekme Testleri

İzotropik malzemeler söz konusu olduğunda, her numune için en az beş numunenin test edilmesi önerilir. Anizotropik malzemeler için, anizotropinin ana eksenine paralel beş numune ve normal ile beş numunenin test edilmesi önerilir. Çekme özellikleri, numune hazırlamaya ve test hızına ve ortamına göre değişebilir. Sonuç olarak, kesin karşılaştırmalı sonuçların istendiği durumlarda, bu faktörlerin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.

Bu test yöntemi, plastik malzemelerin kontrolü ve spesifikasyonu için çekme özelliği verileri üretmek üzere tasarlanmıştır. Bu veriler, nitel karakterizasyon ve araştırma ve geliştirme için de yararlıdır. Birçok malzeme için, bu yöntemin kullanılmasını gerektiren bir spesifikasyon olabilir, ancak spesifikasyona bağlı kalındığında öncelikli olan bazı prosedürel değişiklikler olabilir.

EN ISO 527-1
Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini - Bölüm 1: Genel prensipler.
Bu standard, tanımlanmış koşullar altında plastiklerin ve plastik kompozitlerin çekme özelliklerini belirlemek için genel ilkeleri belirtir. ISO 527'nin sonraki bölümlerinde ayrıntıları verilen farklı malzeme türlerine uyacak şekilde birkaç farklı test numunesi türü tanımlanmıştır.

EN ISO 527-2
Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini - Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları.
Bu standard, ISO 527-1 standardında verilen genel prensipler esas alınarak kalıplama ve ekstrüzyon plastiklerinin çekme özelliklerinin belirlenmesindeki deney şartlarını kapsar.

EN ISO 527-3
Plastikler - Çekme mukavemetinin tayini - Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları.
Bu standard, ISO 527-1'de verilen genel ilkelere dayalı olarak, 1 mm'den daha az kalınlıkta plastik filmlerin veya levhaların gerilme özelliklerinin belirlenmesi için koşulları belirtir. NOT 1 mm'den daha kalın tabakalar için, kullanıcıya ISO 527-2'ye atıfta bulunulur.

EN ISO 527-4
Plâstikler - Çekme özelliklerinin tayini - Bölüm 4: İzotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plâstik kompozitler için deney şartları.
Bu standard, EN ISO 527-1 de verilen genel prensipler dahilinde izotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitlerin çekme özelliklerinin tayini için deney şartlarını kapsar.

EN ISO 527-5
Plâstikler - Çekme özelliklerinin tayini - Bölüm 5: Tek yönlü elyaf takviyeli plâstik kompozitler için deney şartları.
Bu standard, EN ISO 527-1’de verilen genel prensipler esas alınarak hazırlanan tek yönlü elyaf takviyeli plâstik kompozitlerin çekme özelliklerinin tayini için deney şartlarını kapsar.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.