EN 81 Asansörlerin İnşası ve Montajı için Güvenlik Testleri

Ürün Güvenliği Testleri

EN 81 Asansörlerin İnşası ve Montajı için Güvenlik Testleri

EUROLAB Laboratuvar uzman kadrosu ve teknolojik altyapısıyla, asansörlerin inşası ve montajı için genel güvenlik kuralları ve üretim doğrulama kapsamında akredite olarak hizmet vermektedir. Laboratuvarımız EN 81 standart ailesinde bulunan aşağıda belirtilen tüm standardlarda akredite ve onaylı test hizmetleri sunmaktadır.

EN 81 Asansörlerin İnşası ve Montajı için Güvenlik Testleri

EN 81-1
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - bölüm 1: Elektrikli asansörler
Bu standard , sabit olarak ve yeni monte edilmiş, tahrik kasnaklı, tamburlu veya zincirli tahrik düzeni olan, belli duraklara hizmet eden, düşeyden 15°’den fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında, halat veya zincirle asılı olarak hareket eden, insan ve/veya yük taşımak için tasarımlanmış bir kabini olan elektrikli asansörlerin yapım ve montajı için güvenlik kurallarını kapsar.

EN 81-20
Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri
Bu belge, çekmeli, pozitif veya hidrolik tahrikli, belirli iniş seviyelerine hizmet eden, insan veya insan ve eşyaların taşınması için tasarlanmış, halatlar, zincirler veya krikolar ve dikeye 15°'den fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında hareket eder. 1.2 Bu belgenin gerekliliklerine ek olarak, özel durumlarda (asansörlerin engelli kişiler tarafından kullanılması, yangın durumunda, potansiyel olarak patlayıcı ortam, aşırı iklim koşulları, sismik koşullar, tehlikeli maddelerin taşınması vb.) ek gereklilikler dikkate alınmalıdır. ). 1.3 Bu standart aşağıdakileri kapsamaz: a) Aşağıdakilere sahip asansörler: 1) 1.1'de belirtilenler dışındaki tahrik sistemleri; 2) anma hızı ? 0,15 m/s; b) Hidrolik asansörler: 1) Beyan hızı 1 m/s'yi geçen; 2) basınç tahliye vanasının (5.9.3.5.3) ayarının 50 MPa'yı aştığı durumlarda; c) mevcut binalardaki yeni yolcu veya yük yolcu asansörleri 1) bazı durumlarda bina kısıtlamaları tarafından uygulanan sınırlamalar nedeniyle EN 81-20'nin bazı gereklilikleri karşılanamaz ve EN 81-21'in dikkate alınması gerekir; d) Kaldırma araçları, örneğin paternosterler, maden asansörleri, tiyatro asansörleri, otomatik kafesli cihazlar, atlamalar, asansörler ve inşaat ve bayındırlık şantiyeleri için asansörler ve yük asansörleri, gemi yük asansörleri, denizde arama veya sondaj platformları, inşaat ve bakım araçları veya asansörleri rüzgar türbinlerinde; e) bu standardın uygulamaya konulmasından önce kurulmuş bir asansörde yapılan önemli değişiklikler (Ek C'ye bakınız); f) Asansörlerin nakliyesi, montajı, onarımı ve sökülmesi işlemleri sırasında güvenlik. Ancak, bu standart faydalı bir şekilde temel alınabilir. Gürültü ve titreşimler, asansörün güvenli kullanımı ve bakımı açısından zararlı sayılabilecek seviyelerde bulunmadıkları için bu standartta ele alınmamıştır (ayrıca bkz. 0.4.2). 1.4 Bu standart, yayımı tarihinden önce kurulan yolcu ve yük asansörlerine uygulanmaz.

EN 81-2
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 2: Hidrolik asansörler
Bu standard , sabit olarak ve yeni monte edilmiş, belli duraklara hizmet eden, düşeyden 15°’den fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında, piston, halat veya zincirle asılı olarak hareket eden, insan ve/veya yük taşımak için tasarımlanmış bir kabini olan hidrolik asansörlerin yapım ve montajı için güvenlik kurallarını kapsar.

EN 81-50
Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyleri- Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesapları, muayeneleri ve deneyleri
Bu Standart tasarım kuralları, hesaplamaları, sınavlar ve yolcu asansörleri, yük asansörlerinde, malların tasarımı için kullanılan diğer standartlara göre adlandırılır asansör bileşenleri testler sadece asansörleri ve kaldırma aletleri diğer benzer türde belirtir.

EN 81-21
Asansörler - İnsan ve yük taşımak için - Yapılış ve tesis ile ilgili güvenlik kuralları - Bölüm 21: Mevcut binalarda insan ve yük/insan taşıma için yeni asansörler
Mevcut binalarda kalıcı olarak kurulan ve bazı durumlarda bina sınırlamalarından kaynaklanan sınırlamalar nedeniyle, EN 81-20: 2014'ün bazı gereklilikleri karşılanamaz. Bu Avrupa Standardı, bu kısıtlamaların bir kısmını ele almakta ve alternatif çözümler için gereklilikler sunmaktadır. EN 81-20: 2014 Avrupa Standardı ile birlikte okunacak ve uygulanacaktır. Bu Avrupa Standardı şunları kapsar: - Mevcut bir binada yeni kuyu ve makine boşlukları dahil olmak üzere bir veya daha fazla yeni asansör (ler) in inşaatı ve kurulumu; veya - Mevcut kuyu (lar) ve makine mahallerinde mevcut olan bir veya daha fazla asansörün yenileriyle değiştirilmesi. Bu Avrupa Standardı aşağıdakileri kapsamaz: - önceden yüklenmiş bir asansöre bazı parçaların değiştirilmesi veya değiştirilmesi; - EN 81-20: 2014 kapsamı dışındaki

EN 81-28
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-İnsan ve yük taşımacılığı için asansörler bölüm 28 insan ve yük asansörlerinde alarm
Bu Avrupa Standardı, özellikle EN 81 serisinde kapsananlar olmak üzere her tür yolcu ve yük yolcu asansörü için alarm sistemlerine uygulanır. Bu Avrupa Standardı ayrıca bakım ve kurtarma hizmetiyle ilgili talimat kılavuzunun bir parçası olarak sağlanacak asgari bilgileri de ele almaktadır. Bu Avrupa Standardı, amaçlandığı şekilde ve montajcı/üretici tarafından öngörülen koşullar altında kullanıldıklarında asansörlerle ilgili aşağıdaki önemli tehlikeleri ele alır: - Asansörün düzgün çalışmaması nedeniyle kullanıcıların sıkışması. Bu Avrupa Standardı, örneğin kalp krizi, bilgi arama gibi diğer durumlarda yardım çağırmak için kullanılması amaçlanan alarm sistemlerine uygulanamaz. Bu Avrupa Standardı, bu standardın CEN tarafından yayınlandığı tarihten sonra imal edilen ve kurulan asansörler için kullanılan alarm sistemlerine uygulanabilir. Ancak bu Avrupa Standardı, mevcut asansörlere uygulandığında dikkate alınabilir. EN 81-70, engelli kişiler için ek gereksinimler verir (örn. endüktif döngü, alarm düğmesi).

EN 81-3
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
Bu standard, sabit olarak ve yeni monte edilmiş, tahrik kasnaklı, tamburlu veya zincirli veya hidrolik tahrik düzeni olan belli duraklara hizmet eden boyutları nedeniyle şahıslar için içine girilmez kabul edilen, halat veya zincirle asılı olarak veya kaldırıcılarla taşınarak düşeyden 15 C'den fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında hareket eden bir kabini olan servis asansörlerinin yapım ve montajı için güvenlik kurallarını kapsar.

EN 81-31
Asansörler - İnsan ve eşya taşımak için - Yapılış ve tesis ile ilgili güvenlik kuralları - Bölüm 31:Sadece açık yük asansörleri
Hidrolikle çalışan cihazlar, Kurulum, Yük asansörleri, Doğrulama, Kontrol cihazları, Muayene, Servis asansörleri, Asansörler, Ekipman muhafaza tesisleri, Kaldırma kuyuları, Bakım, Güvenlik önlemleri, Kullanım talimatları, Yükleme, Elektrikle çalışan cihazlar, Ekipman güvenliği, Bu Avrupa Standardı, sabit ve kalıcı iniş seviyelerine hizmet veren, sınırlı alanlarda kalıcı olarak kurulan ve/veya yalnızca yetkili ve talimatlı kişiler (kullanıcılar) tarafından kullanılan, çekişli veya pozitif tahrikli, yalnızca elektrikli erişilebilir yük asansörleri ve yeni hidrolik erişilebilir yalnızca yük asansörleri için geçerlidir, Tek bir yük taşıma alanından yapılmış, sabit bir yol boyunca hareket eden (örneğin, makaslı asansörler, kılavuz raylı asansörler) ve sadece malların taşınması için tasarlanmış bir yük taşıma ünitesine sahip olan ve dikeye 15°'den fazla eğimli olmayan, nominal hızda 1 m/s'yi aşmayan ve yalnızca beyan yükü 300 kg'ı geçen ve kişileri taşıması amaçlanmayan erişilebilir yük asansörlerini kapsar.

EUROLAB Laboratuvar asansörlerin fabrikasyon ve hizmet kapsamında ürün doğrulama ve test hizmetlerini akredite olarak vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.