AS NZS 1716 Solunum Koruyucu Cihazların Testleri

Koruyucu Giysi Testleri

AS NZS 1716 Solunum Koruyucu Cihazların Testleri

Solunum koruyucu cihazlar, kullanıcıyı çalışma ortamı havasındaki tehlikeli maddelerin solunmasına karşı korumak için kullanılan bir kişisel koruyucu ekipman türüdür. Solunum koruyucu cihazlar, maruziyet kontrolünün başka yollardan yeterince sağlanamadığı durumlarda, ya da eliminasyon, ikame, mühendislik kontrolleri ve idari kontroller gibi kontrol önlemleri hiyerarşisi içinde en son çare olarak kullanılmalıdır.

AS NZS 1716 Solunum Koruyucu Cihazların Testleri

İşletme yönetimlerinin, öncelikle tehlikeyi, kaynağında ortadan kaldırmaya çalışması gerekmektedir. Bu bakımdan solunum koruyucu cihazlar, diğer kabul edilebilir ve uygulanabilir kontrol önlemleri alındıktan sonra kullanılmalıdır.

Uygun şekilde seçilmeyen veya kullanılmayan solunum koruyucu cihazlar, tamamen etkisiz kalmaktadır ve kullanıcıya yanlış bir koruma hissi vermektedir.

Solunum koruyucu cihazlar temelde iki gruba ayrılmaktadır: respiratör (hava temizleme) ve solunum cihazı (hava beslemeli). Hangi solunum programının uygulanacağı, işletme faaliyetlerine ve karşılaşılan risklere bağlı olarak değerlendirilmelidir. Bunun için ayrıntılı bir faaliyet ve risk değerlendirmesi yapılmalı ve çalışma ortamında karşılaşılacak solunum tehlikeleri ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Çalışanların bu tür tehlikelere maruz kalmalarını azaltmak veya sınırlamak için solunum tehlikelerini kontrol etmeye yönelik prosedürler hazırlanmalı ve ekipman hazır tutulmalıdır. Uygun koruyucu solunum ekipmanının seçilmiş olması çok önemli bir noktadır. Ayrıca işletme içinde, tehlike tanıma, solunum tehlikeleri ile ilişkili riskler ve solunum koruyucu ekipmanın uygun bakımı ve kullanımını kapsayan bir eğitim programı uygulanmalıdır. Gerektiği zaman çalışanların tıbbi gözetimi ihmal edilmemelidir.

AS NZS 1716 Standardı Nedir?

AS / NZS kısaltması Avustralya / Yeni Zelanda standardı anlamına gelmektedir.

Avustralya Standardı (AS), Avustralya’daki en yüksek hükümet dışı standartlar organı olarak tanınan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu kuruluş, Avustralya’nın ekonomik verimliliğini, uluslararası rekabet gücünü ve güvenli ve sürdürülebilir bir çevre için katkıyı arttıran, uluslararası uyumlu Avustralya standartlarını geliştirmektedir. Avustralya Standardı (AS), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ve bu kuruluşa bağlı faaliyet gösteren Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) üyesidir.

Kişisel solunum koruması ve risk yönetimini kapsayan iki Avustralya / Yeni Zelanda standardı bulunmaktadır. Bu standartlar, Avustralya ve Yeni Zelanda işyerlerinde solunum koruyucu cihazların seçimi, kullanımı ve bakımı için bir temel oluşturmaktadır.

Bunlardan ilki, AS / NZS 1715 standardıdır (Solunumla ilgili koruyucu ekipmanların seçimi, kullanımı ve bakımı). Bu standart, işverenlere ve kullanıcılara farklı solunum koruyucu cihaz türleri, işe uygun doğru türün nasıl seçileceği ve doğru şekilde nasıl sürdürüleceği hakkında açıklamalar içermektedir.

Diğer standart ise AS / NZS 1716 standardıdır (Solunumla ilgili koruyucu cihazlar). Bu standart, farklı solunum koruyucu cihaz türleri için performans gereksinimlerini belirleyerek üreticilere, tedarikçilere, işverenlere ve kullanıcılara bilgi sunmaktadır.

İşyerlerinde solunum cihazı kullanılması gerektiği zaman, işletmeler AS / NZS 1716 gerekliliklerine uymak zorundadır.

AS / NZS 1716 standardında sunulan test yöntemine göre, sınıflandırılmış üç farklı partikül filtresi bulunmaktadır:

  • Sınıf P1 Düşük ila orta emme kapasiteli filtre: Endüstride en yaygın olarak karşılaşılan boyutlarda, mekanik olarak oluşturulmuş partiküllere karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Sınıf P2 Orta emme kapasiteli filtre: Hem mekanik hem de termal olarak üretilmiş partiküllere karşı kullanılması amaçlanmıştır.
  • Sınıf P3 Yüksek emme kapasiteli filtre: Yüksek derecede toksik malzemeler dahil tüm partiküllere karşı kullanılması amaçlanmıştır. Bu sınıf sadece tam yüz maskeleri için geçerlidir.

Çalışanlar, maruz kalma riski ile karşı karşıya olduğu süre boyunca uygun solunum koruyucu cihaz takmak zorundadır. Ancak pratikte, kullanıcının bu ilkeye uyması, bireysel solunum cihazının giyilebilirliğinden etkilenmektedir. Bunu etkileyen faktörler arasında konfor, görüş alanı ve cihazı çıkarmadan iletişim kurma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yüzden koruyucu solunum cihazının yüze tam oturduğu, rahatlık sağladığı ve kullanıcı tarafından kabul edildiği yerlerde giyilme olasılığı daha yüksektir.

EUROLAB, Solunum Koruyucu Cihaz Testleri Yapmaktadır

EUROLAB, akredite laboratuvarında, çok sayıda medikal cihaz ve ekipman yanı sıra solunum koruyucu cihazlarların da testlerini yapmakta ve kullanıcılar için bu ürünlerin kalitesi ve güvenilirliğini tespit etmektedir.

EUROLAB, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır.

Bu çerçevede verilen hizmetlerden biri de AS / NZS 1716 standardı gereklilikleri çerçevesinde solunum koruyucu cihaz testleridir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.