ISO 13794 Asbest Liflerinin Analizi

Çevresel Testler

ISO 13794 Asbest Liflerinin Analizi

EUROLAB Laboratuvar ISO 13794 Çevre havası - Asbest liflerinin tayini - Dolaylı aktarım transmisyon elektron mikroskobu metodu ile akredite olarak test hizmetleri verir. Testlerde binaların iç atmosferleri de dahil olmak üzere çok çeşitli ortam havası durumlarında havada uçuşan asbest liflerinin ve yapılarının belirlenmesi ve herhangi bir atmosferdeki asbestli yapıların ayrıntılı bir değerlendirmesi için transmisyon elektron mikroskobu kullanan bir referans yöntemini belirtir. Numune hazırlama prosedürü, orijinal olarak partikül agregatlarına veya kompozit malzeme partiküllerine dahil edilen asbest dahil olmak üzere tüm asbestin ölçülebilmesi için toplanan partikülatın küllenmesini ve dispersiyonunu içerir. Asbest liflerinin ve demetlerinin uzunlukları, genişlikleri ve en-boy oranları ölçülür ve bunlar, asbest türünün yoğunluğu ile birlikte, havadaki asbestin toplam kütle konsantrasyonunun hesaplanmasına da izin verir. Yöntem, mevcut asbest liflerinin tip(ler)inin belirlenmesine izin verir.

ISO 13794 Asbest Liflerinin Analizi

Tanımlayıcılar

Şekil, Yoğunluk, Test koşulları, Mineral lifler, Denklemler, Güven sınırları, Partikül hava kirleticileri, Sayım, Kalibrasyon, Asbest, Çalışma aralığı, Kül tayini, Elektron mikroskopları, Uzunluk, Genişlik, Test ekipmanı, Hassasiyet, Sınıflandırma sistemleri, Kaynakça , Raporlar, Hava, En-boy oranı, Poisson dağılımı, Performans, Zehirli maddeler, Tanımlama yöntemleri, Filtrasyon, Konsantrasyon (kimyasal), Test numuneleri, Girişimler (kimyasal), İçerik belirleme, Amfiboller, Matematiksel hesaplamalar, Örnekleme yöntemleri, Hava kirliliği, Mikroskobik analiz, Numune alma ekipmanı, Lifler, Boyutsal ölçüm

Yöntem, mevcut asbest liflerinin tip(ler)inin belirlenmesine izin verir. Yöntem, aynı amfibol mineralinin asbest olmayan analoglarından asbestin tek tek lifleri ve uzun parçalar (yarılma parçaları ve sivri uçlu parçacıklar) arasında ayrım yapamaz.

Diğer test standardlarımız.

EN 12341
Ortam havası - Asılı parçacıklı maddenin PM10 veya PM2,5 kütle konsantrasyonunun belirlenmesi için standart gravimetrik ölçüm yöntemi

EN 14211
Ortam havası - Kemilüminesans ile nitrojen dioksit ve nitrojen monoksit konsantrasyonunun ölçümü için standart yöntem

EN 16516
Yapı ürünleri: Tehlikeli maddelerin salınımının değerlendirilmesi - İç mekan havasına emisyonların belirlenmesi

EN ISO 16000-9
İç mekan havası - Bölüm 9: Yapı ürünlerinden ve döşemelerden uçucu organik bileşiklerin emisyonunun belirlenmesi - Emisyon test odası yöntemi

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.