Partikül Filtresi Penetrasyonu (EN 13274-7 ve ISO 16900-3)

Solunum Koruma Ekipmanı Testleri

Partikül Filtresi Penetrasyonu (EN 13274-7 ve ISO 16900-3)

Partikül filtresi penetrasyonu testleri için şu iki standart geliştirilmiştir:

Partikül Filtresi Penetrasyonu (EN 13274-7 ve ISO 16900-3)

  • Bir Avrupa standardı olan EN 13274-7 standardı. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13274-7 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - Bölüm 7: Filtreden parçacık nüfuziyetinin tayini.
  • Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 16900-3 standardı. Bu standardın tam adı şu şekildedir: Solunum koruyucu cihazlar - Test ve test ekipmanı yöntemleri - Bölüm 3: Partikül filtresi penetrasyonunun belirlenmesi.

Hava kirliliği dünyanın her yerinde ciddi bir sağlık problemidir. Bu problem ile başetmek üzere yeni standartlar tasarlanmakta ve yeni yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Yakın zamanda yayınlanan EN 13274-7 standardı, Avrupa’da kullanılan solunum koruyucu cihazlar ile ilgili test yöntemleri açıklamaktadır.

Bu standart özellikle, tehlikeli bir ortamda solunan havayı temizleyen koruyucu cihazların filtre penetrasyon özelliklerini değerlendirmek için iki test aerosolü gereklilikleri sağlamaktadır. Bu şekilde sektörde uygulanmakta olan test yöntemleri güncellenmekte, belli yönleri iyileştirilmekte ve tüm solunum koruyucu cihaz performans standartları için referans olmaktadır. Bu standardın önemi, solunum koruyucu cihazların havadaki partiküllerin neden olduğu tehlikeleri ne kadar azalttığını belirlemek için uygun bir yöntem sağlamasıdır.

ISO 16900-3 standardı ise, solunum koruyucu cihazlar için ayrı veya entegre filtrelerin partikül filtresine nüfuz etmesine yönelik test yöntemleri açıklamaktadır. Bu konuda başlıca şu testleri tanımlamaktadır:

  • Kısa süreli partikül penetrasyon testi
  • Tam maruz kalma partikül penetrasyon testi (yardımsız solunum koruyucu cihaz filtreleri ve destekli solunum koruyucu cihaz filtreleri)
  • Maruz kalma testinden sonra saklama
  • Nüfuz yüzdesinin hesaplanması

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, solunum koruma ekipmanı test hizmetleri çerçevesinde, partikül filtresi penetrasyonu (EN 13274-7 ve ISO 16900-3) test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.