Transfer Standardı Kullanan Karbondioksit Ölü Boşluk

Solunum Koruma Ekipmanı Testleri

Transfer Standardı Kullanan Karbondioksit Ölü Boşluk

Solunum sistemi, ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar ve alveollerden oluşan bir sistemdir. Soluk borusundan sonra dallanan bronşlarda gaz alışverişi olmamaktadır. Anatomik olarak bu kanallara ölü boşluk denmektedir. Ölü boşlukta bulunan hava hacmi 150 ml’dir. Gaz değişimi yapılan yer alveollerdir. Ölü boşluk yüzünden her bir solunum ile akciğerlere alınan 500 ml havanın, sadece 350 ml’sinde gaz değişimi olmaktadır. Yani solunan havanın bir kısmı, gaz değişiminin yapıldığı bölgelere ulaşmamakta ve burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve bronşlarda kalmaktadır. Bu bölgelerde kalan havaya, gaz değişimine katılmaması yüzünden ölü boşluk havası denmektedir.

Transfer Standardı Kullanan Karbondioksit Ölü Boşluk

Gaz değişimi, basınç ve yoğunluk değerleri farkına ve gazların erime kapasitelerine göre difüzyon ile gerçekleşmektedir. Gaz değişimi sırasında solunan havadan alveollere oksijen geçerken, alveollerden havaya karbonsioksit geçmektedir.

Basitçe ölü boşluk, gaz değişiminde görev almayan solunan hava hacmidir. Soluma ile alınan havanın bir kısmı solunum yollarında kalmakta, büyük bir miktarı ise alveollere ulaşmaktadır. Başka bir ifade ile, soluma ile alınan havanın tamamı, oksijen ve karbondioksit değişimi için kullanılmış olmamaktadır.

Solunum, havanın akciğerlere girip çıkması ile gerçekleşmektedir. Dışarıdan alınan temiz havanın akciğerlere ulaşmasına inspirasyon, akciğerlerde bulunan kirli havanın dışarı bırakılmasına ise ekspirasyon denmektedir. Eskpirasyon havası, alveollerdeki hava ile ölü boşluk havasının karışımı olmaktadır. Ölü boşluk havası ile alveolerdeki havanın oranı, eskpirasyon havasındaki gazların miktarını göstermektedir. Oksijen ve karbondioksid gazları, basınç farklarına bağlı olarak yer değiştirmektedir.

Anatomik ölü boşluk, havayı ileten yollarda kalan havanın hacmi olurken, fizyolojik ölü boşluk, fonksiyonel bir ölçüm ile saptanmaktadır ve akciğerlerde gaz değişimine katılmayan havanın hacmi olmaktadır. Normal bir akciğerde fizyolojik ve anatomik ölü boşluk eşittir. Ancak solunum bozukluklarında fizyolojik ölü boşluk daha fazla ölçülmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, solunum koruma ekipmanı test hizmetleri çerçevesinde, transfer standardı kullanan karbondioksit ölü boşluk test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.