Kendinden Geri Çekilen Cihaz, Dinamik Performans (EN 360)

Düşme Koruma Ekipmanı Testleri

Kendinden Geri Çekilen Cihaz, Dinamik Performans (EN 360)

Bir Avrupa standardı olan EN 360 standardı, yüksekten düşmeye karşı geri sarmalı tipte düşme önleyicilerin özelliklerini ve test yöntemlerini açıklamaktadır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 360 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Geri sarmalı tipte düşme önleyiciler.

Kendinden Geri Çekilen Cihaz, Dinamik Performans (EN 360)

Söz konusu standart, geri çekilebilir tip düşme önleyiciler için gereklilikleri, test yöntemlerini, işaretlemeyi, üretici bilgilerini ve ambalaj özelliklerini açıklamaktadır. Bu standarda uygun geri çekilebilir tip düşme önleyiciler, EN 361 standardında belirtildiği şekilde bir tam vücut koşum takımı ile birleştirildiğinde EN 363 standardı kapsamındaki düşme durdurma sistemlerinden birini oluşturmaktadır.

Geri çekilebilir boyunluklar, tüm vücut halat demetine ve güvenli bir sabitleme cihazına bağlanan bir kordon içeren cihazlar çeşitli uzunluklardadır. Ancak yaylı bir sistem tarafından yönlendirilen cihazın gövdesindeki bir tambura geri çekilmesi gerekmektedir. Düşme durumunda, bir frenleme bileşeni tamburun kilitlenmesine neden olmakta ve kullanıcının düşmesini olabildiğince kısa bir sürede durdurmaktadır.

Geri çekilebilir boyunluklar, standart boyunluklar için kullanılana benzer bir düşme testine tabi tutulmaktadır. Tutuklama mesafesini ve tutuklama kuvvetini ölçmek için 100 kg’lık katı bir test kütlesi kullanılmakta ve düşme yüksekliği, cihazın toplam uzunluğuna bakılmaksızın 600 mm olarak sabitlenmektedir. Kordona, gövdesine geri çekilmesini önlemek ve engelsiz bir düşüş sağlamak için 600 mm’de bir klips uygulanmaktadır. Kordon esas olarak serbest bırakma noktasından itibaren 2 metre içindeki düşüşü ve maksimum 6 kN tutuşma kuvveti ile durdurulmamalıdır.

Tekstil kordonlar 15 kN, metal kordonlar 12 kN çekme kuvvetine tabi tutulmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, düşme koruma ekipmanı test hizmetleri çerçevesinde, kendinden geri çekilen cihaz, dinamik performans (EN 360) test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.