Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS) Test Laboratuvarı

Kimyasal Testler

Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS) Test Laboratuvarı

Gaz kromatografisi (GC, gas chromatography), bir numune karışımının kimyasal bileşenlerini ayırmak ve sonrasında bunların varlığını veya yokluğunu ya da ne kadar bulunduğunu tespit etmek için kullanılan analitik bir tekniktir. Bu kimyasal bileşenler genellikle organik moleküller veya gazlar olmaktadır. Gaz kromatografisi analizlerinde başarılı olmak açısından, bu bileşenlerin moleküler ağırlıklarının genel olarak 1250 g/mol ve altında olması, uçucu olması ve termal olarak kararlı olması gerekmektedir.

Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS) Test Laboratuvarı

Gaz kromatografisi, birçok sektörde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Örneğin arabalardan kimyasallara ve ilaçlara kadar birçok ürünün üretim faaliyetlerinde kalite kontrolü için, göktaşlarının analizinden doğal ürünlere kadar araştırma amaçlı olarak ve çevreden gıdaya ve adli tıpa kadar güvenlik amaçlı olarak bu teknik kullanılmaktadır. Gaz kromatografisi, kimyasal bileşenlerin tanımlanmasını sağlamak için esas olarak kütle spektrometresi ile bir arada kullanılmaktadır.

Gaz kromatografisi çalışırken ayırma işlemlerinde bir taşıyıcı gaz kullanır, bu mobil faz kısmında etkilidir. Taşıyıcı gaz, ideal olarak numune ile reaksiyona girmeden veya cihaz bileşenlerine zarar vermeden numune moleküllerini gaz kromatografisi sistemi üzerinden taşımaktadır. Numune önce bir otomatik numune alıcıdan transfer edilerek gaz kromatografına sokulur. Numune gaz kromatografı girişine, hareketli fazı kaybetmeden numune karışımının enjeksiyonunu sağlayan bir kanaldan enjekte edilir. Girişe bağlanan analitik kolon, uzun, dar, erimiş silika veya iç duvarlarda kaplanmış sabit fazı içeren metal bir tüptür. Analitik kolon, analiz sırasında daha az uçucu olan bileşenlerin ayrıştırılması için ısıtılan kolon fırınında tutulur. Kolonun çıkışında, bir sinyal üretmek için kolondan ayrıştırılan kimyasal bileşenlere yanıt veren detektör yer almaktadır. Sinyal, bir bilgisayarda kaydedilir.

Kütle spektrometresi, bir gaz kromatografisine eklenen ve gaz kromatografisi dedektörü yerine kullanılan analitik bir tekniktir. Nötr moleküller analitik kolondan ayrılır ve iyon kaynağında iyonize edilerek moleküler iyonlar üretilir. Parça ve moleküler iyonlar daha sonra kütle analizöründe kütle / yük oranlarına göre ayrılır ve tespit edilir.

Bir gaz kromatografisi kütle spektrometresinden gelen veriler üç boyutludur. Kimlik doğrulaması, bilinmeyen analitleri tanımlamak ve moleküllerin yapısal ve kimyasal özelliklerini belirlemek için kullanılan kütle spektrumlarının yanı sıra kalitatif ve kantitatif analiz için kullanılan kromatogramı sağlamaktadır.

Kromatogramdan gaz kromatografisi veya gaz kromatografisi kütle spektrometresi sisteminin sağlığı hakkında ve ayrıca kalitatif veya kantitatif analiz yapmak için gereken veriler hakkında çok fazla bilgi elde edilmektedir.

Başka ayırma teknikleri ile karşılaştırıldığı zaman, gaz kromatografisi, yüzlerce bileşiği ayırma yeteneği ile yüksek bir kapasiteye sahiptir. Bununla birlikte, binlerce tepe noktasının ayrılması gereken bazı uygulamalar için, hepsini kromatografik olarak ayırmak için yeterli plaka yoktur. Örneğin, dizel analizi, iz analitlerinin çevresel karmaşık matrislerde tespit edilmesi, biyolojik analizler ya da gıda analizleri gibi.

Bir kütle spektrometresinin bir gaz kromatografisi ile eşleştiği spektral çözünürlük, analizin tam kromatografik çözünürlük olmadan yapılmasını sağlar, ancak bunun tam olarak başarılı olması için eşleştirme tepe noktalarının farklı spektrumlara sahip olması gerekir.

Gaz kromatografisi, katılardan gazlara kadar birçok farklı matriste binlerce bileşiğin analiz edilmesinde kullanılır. Sağlam bir tekniktir ve kütle spektrometrisi dahil olmak üzere diğer tekniklerle kolayca eşleşebilir. Ancak gaz kromatografisi helyum veya hidrojenden yaklaşık 1250 moleküler ağırlıklara kadar uçucu bileşikleri analiz etmekle sınırlıdır. Ayrıca termal olarak kararsız bileşikler sıcak bir gaz kromatografisinde bozunabilir. Bunu en aza indirmek için soğuk enjeksiyon teknikleri ve düşük sıcaklıklar kullanılmalıdır.

Gaz kromatografisi ile ilgili en yaygın sorun sızıntılardır. Mobil faz bir gazdır ve sistem boyunca akar, bu nedenle parçaların ve sarf malzemelerinin doğru şekilde takılması, düzenli sızıntı kontrolünün yanı sıra önemlidir. Ayrıca gaz kromatografisi, özellikle iz seviyelerinde olan analitler için başka bir sorundur. Cam gömlekler ve sistemde kir birikmesi, tepe noktalarına, geri dönüşü olmayan adsorpsiyona veya katalitik bozulmaya neden olmaktadır. Giriş, en çok soruna neden olan alandır, burada numune enjekte edilir, buharlaştırılır ve gaz kromatografisi kolonuna aktarılır. Bu nedenle doğru sarf malzemelerinin kullanılmasıyla birlikte düzenli giriş bakımı önemlidir.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GC-MS/MS) test laboratuvarı hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.