ISO 846 Plastikler için Antimikrobiyal Testler

Kimyasal Testler

ISO 846 Plastikler için Antimikrobiyal Testler

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından, bir Avrupa Standardı olan EN 846 standardı esas alınarak ISO 846 Plastikler - Mikroorganizmaların etkisinin değerlendirilmesi başlıklı standart yayınlanmıştır. Bu standart, mantar ve bakterilerin ve toprak mikroorganizmalarının etkisine bağlı olarak plastiklerdeki bozulmanın tespit edilmesine yönelik test yöntemleri açıklamaktadır. Ancak bu standardın amacı, plastiklerin biyolojik olarak parçalanabilirliğini veya doğal elyaf kompozitlerinin bozulmasını tespit etmek değildir.

ISO 846 Plastikler için Antimikrobiyal Testler

Söz konusu standart ülkemizde de Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 846 Plastikler - Mikroorganizmaların etkisinin değerlendirilmesi.

Standart kapsamında, bozulmanın türü ve boyutu şu şekilde belirlenmektedir:

  • Görsel inceleme
  • Kütle değişiklikleri
  • Diğer fiziksel özelliklerdeki değişiklikler

Standarda uygun gerçekleştirilen testler, düz bir yüzeye sahip olan ve bu nedenle kolayca temizlenebilen tüm plastik malzemeler için geçerlidir. Sadece plastik köpükler gibi gözenekli malzemeler bu standardın kapsamına girmemektedir. ISO 846 standardı, IEC 60068-2-10 standardı ile aynı test mantarlarını kullanmaktadır. IEC 60068-2-10 standardında açıklanan test yöntemi, numunelerin bir spor süspansiyonu ile aşılanmasını, aşılanmış numunelerin inkübasyonunu (kuluçka süresini) ve mantar gelişiminin yanı sıra numunelere herhangi bir fiziksel saldırının değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Test hacmi ve kullanılan test suşları, plastik için öngörülen uygulamaya bağlı olmaktadır. Belli iklimsel ve çevresel koşullar altında mikroorganizmalar, plastik veya plastik ürünlerin yüzeyine yerleşmekte ve burada hızlıca yayılmaktadır.

Ancak bunların varlıkları ve metabolik ürünleri sadece plastiğin kendisine zarar vermekle kalmamakta, aynı zamanda plastik parçalar içeren yapı malzemeleri ve sistemleri de olumsuz etkilemektedir.

ISO 846 standardında açıklanan testler ve test koşulları deneysel niteliktedir ve potansiyel uygulamaların tümünü olmasa da birçoğunu kapsamaktadır. Belli uygulamalar ve uzun vadeli testler için, gerçek koşullar altındaki performansı yansıtan prosedürler uygulanmalıdır.

Esas olarak mikroorganizmaların plastikler üzerindeki etkileri şu iki farklı süreçte olmaktadır:

  • Doğrudan eylem: mikroorganizmaların büyümesi için besleyici bir madde görevi gören plastiklerin bozulması
  • Dolaylı eylem: mikroorganizmaların metabolik ürünlerinin etkisi, örneğin renk değişimi veya daha fazla bozulması

Söz konusu standart, hem bu süreçleri hem de bunların birleşik eylemlerini ele almaktadır. Bu testler mutlaka, mikrobiyolojik teknikler konusunda eğitimli ve deneyimli personel tarafından gerçekleştirmelidir. Çünkü potansiyel olarak tehlikeli olan mikroorganizmaların kullanılması ve manipülasyonu, yüksek derecede teknik yeterlilik gerektirmektedir. Aynı zamanda dezenfeksiyon, sterilizasyon ve kişisel hijyen uygulama kurallarına kesinlikle uyulması gerekmektedir.

Kısaca ISO 846 standardı, bakterilerin çevreye maruz kalan plastik malzemeler üzerindeki etkilerini ve yayılmasını değerlendiren bir standarttır. Bu standart mantarlar ve bakteriler için ayrı ayrı ve bir arada olmak üzere dört seçenek sunmaktadır ve bu standart genel olarak çevreye maruz kalan plastikler için kullanılmaktadır.

Söz konusu dört test yöntemi şunlardır:

  • Yöntem A: Mantar büyüme testi
  • Yöntem B: Fungistatik etkinin belirlenmesi
  • Yöntem C: Bakterilerle prosedür
  • Yöntem D: Toprak gömme testi

Antimikrobiyal test sonuçları genelde ürün geliştirmeye yardımcı olmaktadır ve iyi tasarlanmış bir kalite kontrol programını desteklemektedir. Ancak ürün testleri için hangi antimikrobiyal test yönteminin kullanılacağına karar vermek güç ve zaman alıcı bir iştir. Bu bakımdan çeşitli antimikrobiyal test yöntemlerine sahip bir gelişmiş laboratuvar ile bilikte çalışmak daha yararlıdır. ISO 846 standardı, işlenmiş plastik malzemelerin antibakteriyel aktivitesini değerlendirmek için uluslararası kabul görmüş bir test yöntemi sunmaktadır.

Testler sırasında bir agar plakasının yüzeyine plastik test parçaları yerleştirilmekte ve bunların üzerine pseudomonas aeruginosa veya diğer bakteri veya mantarlar gibi test mikroorganizmaları ilave edilmektedir. Sonrasında üzeri, aşılanmış erimiş agar tabakası ile kaplanmaktadır. Kuluçka süresinden sonra, plakalar dört hafta boyunca bakteri büyümesi veya mantar oluşumu açısından izlenmekte ve incelenmektedir. Bu süre içinde test mikroorganizmaları, kendilerini geliştirmek için plastiği besin kaynağı olarak kullanmış olmalıdır.Bu testler plastiğin, belirtilen sıcaklık koşulları altında, belirlenen veya kararlaştırılan süreler boyunca, mantar ve bakteri test suşlarının etkisine maruz bırakmayı içermektedir.

Maruziyetin sonunda, test numuneleri görsel muayene ile temizlikten önce ve sonra değerlendirilmekte ve kütle veya diğer fiziksel özelliklerdeki herhangi bir değişiklik belirlenmektedir.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere ISO 846 Plastikler için antimikrobiyal test laboratuvarı hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.