Taklit ve Tağşiş Tespiti Analizleri

Kimyasal Testler

Taklit ve Tağşiş Tespiti Analizleri

Gıdaların saflığının bozulması çeşitli ülkelerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve gıda güvenliğine yönelik önemli bir potansiyel tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle bütün ülkelerde yasal düzenlemeler çıkarılarak, gıdaların tağşişe karşı savunmasızlığı azaltılmak istenmektedir. Aynı zamanda iyi uygulamalar, izlenebilirlik sistemleri ve gıda sahtekarlığını ve tağşişini tespit etmek için yöntemler geliştirilerek bu olayların önüne geçilmek istenmektedir.

Taklit ve Tağşiş Tespiti Analizleri

Özellikle süt ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı gıdalar için karmaşık tedarik zincirleri, gıda sahtekarlığı ve tağşişlerinin başlıca hedeflidir. Dolandırıcılık faaliyetlerine uygun diğer gıdalar ise genelde bitkisel yağlar, özellikle de değeri yüksek olan zeytinyağıdır. Et ve balık ve bunların yan ürünleri de, özellikle ikame olmak üzere bazı gıda sahtekarlığı ve tağşişine uygundur. Kahve ve çay sektörlerinde ürüne yabancı bileşenler ilave edilmektedir.

Bu bakımdan her yerde kapsamlı gıda sahtekarlığı ve tağşişin önlenmesi, düzenleyici sistemlerin uygulanmasını, örnekleme ve denetimlerin artırılmasını, gıda üreticilerinin ve işleyicilerinin eğitilmesini ve sahtekarlık tespitinde hızlı ve etkili yöntemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir.

Bu bakımdan gelişmiş laboratuvarlarda, gıdaların kimyasal bileşenlerini tanımlamaya yönelik güvenilir yöntemlerin geliştirilmesi, hem sahtekarlığı tespit etmek ve önlemek hem de bu ürünlere yeni pazarlar açmak için etkili olmaktadır. Gıda güvenliği düzenlemelerini uygulamak için de, gıda güvenliği risklerini analiz etmek ve gıda araştırması için politika ve stratejiler belirlemek ve hedef alanlara öncelik vermek gerekmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü (FAO), gıda sahtekarlığı ve tağşişini, ekonomik kazanç elde etmek amacı ile gıda veya gıda bileşenlerinin kasıtlı olarak ikame edilmesi, eklenmesi, karıştırılması veya yanlış tanıtılması olarak tanımlamaktadır. Bu ciddi bir problemdir ve gıda güvenliği için bir tehdit oluşturmakta ve gıdaların beslenme performansını olumsuz etkilemektedir.

Ne yazık ki endüstriyel gıda üretim maliyetlerini düşürmek amacı ile sahtecilik kapsamına giren yasal düzenlemelere uyulmadan işlemler yapılmaktadır. Gelişmiş laboratuvarlarda farklı gıda maddelerinde taklit ve tağşiş için yapılan uygulamaları belirlemek için geniş bir yelpazede test ve analizler yapılmaktadır. Yaygın olarak gerçekleştirilen birkaç taklit ve tağşiş analizi şu şekilde sıralanabilir:

 • Hayvansal ürünlerde,
  • At DNA’sının gerçek zamanlı PCR yöntemi ile tespiti
  • Balık DNA’sının gerçek zamanlı PCR yöntemi ile tespiti
  • Domuz DNA’sının gerçek zamanlı PCR yöntemi ile tespiti
  • Eşek DNA’sının gerçek zamanlı PCR yöntemi ile tespiti
  • Hindi DNA’sının gerçek zamanlı PCR yöntemi ile tespiti
  • Sığır DNA’sının gerçek zamanlı PCR yöntemi ile tespiti
  • Tavuk DNA’sının gerçek zamanlı PCR yöntemi ile tespiti
 • Gıda ürünlerinde,
  • Bitki (spesifik olarak mısır) geninin gerçek zamanlı PCR yöntemi ile analizi
 • Süt, süt esaslı ürünler ve bebek mamalarında,
  • Melamin tayini (ISO/TS 15495 Süt, süt ürünleri ve bebek mamaları - LC-MS/MS ile melamin ve siyanürik asidin kantitatif tayini için kılavuzlar standardı)
 • Balda,
  • Diyastaz sayısı tayini
  • Prolin tayini
  • Bal örneğinde fruktoz, glikoz, sakkaroz ve maltoz tayini
 • Peynirde,
  • Jelatin tayini
  • Nişasta tayini
 • Katı ve sıvı yağlar, süt ve süt ürünlerinde,
  • Yağ asidi bileşimi tayini
 • Süt ve süt ürünlerinde,
  • Süt yağı arama (TS EN ISO 17678 Süt ve süt ürünleri - Trigliseritlerin gaz kromatografik analizi ile süt yağının saflığının tayini standardı)
  • Bitkisel yağ aranması (şu standartlar esas alınmaktadır: TS EN ISO 12228-1 Münferit ve toplam sterol muhteviyatının tayini - Gaz kromatografik yöntem - Bölüm 1: Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, TS EN ISO 12228-2 ... Bölüm 2: Zeytin ve prina yağı, TS 7501 Süt yağı - Fitosteril asetat deneyi ile bitkisel yağ aranması, TS 7503 Süt yağı - Sterollerin gaz-sıvı kromatografisi ile bitkisel yağ aranması (referans metot) ve TS ISO 14156 Süt ve süt ürünleri - Lipitler ve lipitte çözünen bileşikler için özütleme yöntemleri)
 • Bal ve pekmezde,
  • Bal örneğinde fruktoz, glikoz, sakkaroz ve maltoz tayini (TS 13359 Bal - Fruktoz, glukoz, sakaroz, turanoz ve maltoz muhtevası tayini - Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) metodu standardı)

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere taklit ve tağşiş tespiti analiz hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.